Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

ICA Gruppen AB: Kommuniké från ICA Gruppens årsstämma 2017

Pressmeddelande Solna, 2017-04-07

ICA Gruppens årsstämma 2017 ägde rum fredagen den 7 april på
Waterfront i Stockholm. 433 aktieägare och gäster deltog i
årsstämman, som leddes av styrelsens ordförande Claes-Göran Sylvén.

ICA Gruppens årsstämma beslutade om föreslagen utdelning om 10,50 kr
per stamaktie för räkenskapsåret 2016. Avstämningsdag för utdelningen
fastställdes till den 11 april 2017. Utbetalning beräknas ske genom
Euroclear Sweden AB onsdagen den 18 april 2017.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Göran Blomberg,
Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Fredrik Hägglund, Bengt
Kjell, Jeanette Jäger, Magnus Moberg, Jan Olofsson och Claes-Göran
Sylvén. Till ny styrelseledamot valdes Anette Wiotti. Som styrelsens
ordförande omvaldes Claes-Göran Sylvén. Peter Berlin har avböjt
omval.

Det totala arvodet till styrelsen fastställdes till 4 850 000 kronor,
varav 1 025 000 kronor till styrelsens ordförande och 425 000 kronor
till var och en av övriga stämmovalda ledamöter. Vidare beslutades
att 1 300 000 kronor ska sättas av för utskottsarbete. Arvode till
revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Som revisor nyvaldes det registrerade revisorsbolaget KPMG AB. KPMG AB
har meddelat att det kommer utse Thomas Forslund till huvudansvarig
revisor.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget
och för koncernen samt beviljade ansvarsfrihet för ICA Gruppens
styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2016.

Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen i
enlighet med valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade om principer för ersättningar och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningarna ska
utgöras av fast lön, pension samt av två rörliga ersättningssystem i
form av kontant bonus, varav det ena löper på ett år och det andra på
tre år.

Slutligen beslutade årsstämman om ändring av bolagsordningen.
Ändringarna innebar bl.a. att sätet ändrades från Stockholm till
Solna och att bestämmelserna om aktier av serie C utgår eftersom det
sedan den 20 januari 2016 inte längre finns sådana aktier.

En inspelad version av vd Per Strömbergs anförande vid årsstämman
kommer att finnas tillgängligt på www.icagruppen.se/arsstamma-2017.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på
mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i
huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och
förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster
och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår
även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ica-gruppen-ab/r/kommunike-fran-ica-gruppens-a...
http://mb.cision.com/Main/7955/2235471/655105.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.