Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-21

ICA Gruppen AB: Kommuniké från ICA Gruppens årsstämma 2020

Pressmeddelande Solna2020-04-21

ICA Gruppens årsstämma 2020 ägde rum tisdagen den 21 april på ICA,
Kolonnvägen 20, Solna. 14 aktieägare/ombud var närvarande på
årsstämman. Stämman leddes av styrelsens ordförande Claes-Göran
Sylvén.

ICA Gruppens årsstämma beslutade om föreslagen utdelning om 6,00
kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till
torsdagen den 23 april 2020. Styrelsen avser att kalla till en extra
bolagsstämma under hösten för att besluta om en ytterligare utdelning
om 6 kronor per aktie. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear
Sweden AB tisdagen den 28 april 2020.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Cecilia Daun
Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Fredrik Hägglund, Jeanette Jäger,
Magnus Moberg, Fredrik Persson, Claes-Göran Sylvén, Anette Wiotti, Bo
Sandström och Lennart Evrell. Som styrelsens ordförande omvaldes
Claes-Göran Sylvén.

Stämman beslutade att lämna det totala arvodet till styrelsen
oförändrat till 6 100 000 kronor, varav 1 150 000 kronor till
styrelsens ordförande och 550 000 kronor till var och en av övriga
stämmovalda ledamöter. Vidare beslutades att 1 175 000 kronor ska
sättas av för utskottsarbete. Arvode till revisorerna ska utgå enligt
godkänd räkning.

Som revisor omvaldes det registrerade revisorsbolaget KPMG AB. KPMG AB
har meddelat att den auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne
kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget
och för koncernen samt beviljade ansvarsfrihet för ICA Gruppens
styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen i
enlighet med valberedningens förslag. Årsstämman beslutade om
principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare. Ersättningarna ska utgöras av fast
kontantersättning, rörlig kontantersättning samt pension. Ledande
befattningshavare ska kunna omfattas av två rörliga
ersättningsprogram, varav det ena löper på ett år, och det andra på
minst tre år.

Årsstämman beslutade om ändringar av bolagsordningen. Ändringarna är
föranledda av vissa lagändringar som har trätt eller väntas träda i
kraft.

På årsstämman höll Vd Per Strömberg ett kort anförande. Ett längre
inspelat anförande finns tillgänglig på
www.icagruppen.se/arsstamma-2020

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52
Frans Benson, IR direktör, telefon: +46 (0)8 561 500 20

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på
mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i
huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och
förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster
och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. För mer information
se icagruppen.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ica-gruppen-ab/r/kommunike-fran-ica-gruppens-...
https://mb.cision.com/Main/7955/3093697/1233366.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.