Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Iconovo AB publ: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2019

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET

Operativt

* CBC Corporation India Pvt Ltd tar över Amneals roll och blir Iconovos
nya partner avseende utvecklingen av en generisk Symbicort-produkt.
CBC har tagit över avtalet i sin helhet avseende betalningar och
royalties och projektet fortsätter enligt plan. I samband med
projektövertagandet har parterna kommit överens om att förändra
betalningsmodellen och Iconovo kan därför intäktsföra en
engångsintäkt om drygt 5 MSEK.
* Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna (Intention to
Grant) det första patentet för Europa för inhalationsplattformen
ICOres (den har sedan tidigare tre godkända svenska patent). Patentet
beskriver den teknologi som används i Iconovos många kundprojekt.
* Anna Gallon (CFO) och Roger Lassing (VP Business Development) har
tillträtt sina tjänster och ingår båda i bolagets ledningsgrupp.

Finansiellt

* Försäljningen uppgick till 5 236 (937) kSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till 268 (-4 448) kSEK.
* Periodens kassaflöde uppgick till -2 807 (2 072) kSEK.
* Resultat per aktie uppgick till 0,07 (-0,73) SEK.
* Likvida medel uppgick till 50 243 (24 549) kSEK.
* Eget kapital uppgick till 64 477 (63 588) kSEK.
* Styrelsens förslag till Årsstämman 2019 är att ingen vinstutdelning
sker.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

* Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna (Intention to
Grant) det första patentet för Europa för inhalationsplattformen
ICOcap (den har sedan tidigare ett godkänt svenskt patent).

VD KOMMENTAR – ÖKADE MARKNADSMÖJLIGHETER

Året inleddes med ett beslut att flytta över avtalet för utvecklingen av en
generisk Symbicort till en ny kund CBC. Beslutet togs gemensamt med vår
kund Amneal Pharmaceutical som avvecklar sin europeiska verksamhet. 

Vår nya partner CBC är mycket ambitiös och vill driva projektet snabbt
framåt för att nå marknaden snarast möjligt. Eftersom CBC, förutom Europa,
har verksamhet även i Indien, Kina och Japan ser vi en stor potential att
nå ut till fler marknader än vi tidigare hade räknat med.

Det första kvartalet har även varit mycket givande ur patentsynpunkt. Vi
har fått två positiva besked från europeiska patentorganisationen, EPO, att
de avser att godkänna patent på två av våra inhalationsplattformar; ett
patent på ICOres och ett på ICOcap. Dessa patent är sedan tidigare godkända
i Sverige och nu kommer vi att även ha skydd på den extremt viktiga
europeiska marknaden.

Vi har gjort mycket viktiga rekryteringar under kvartalet för att stärka
vår ledningsgrupp och rusta oss för den planerade expansionen både avseende
projekt och personal.

Anna Gallon har börjat som CFO. Anna har över 20 års erfarenhet inom
ekonomiområdet med en bakgrund inom revision och har bland annat varit CFO
på First North noterade hjälmföretaget Hövding.

Roger Lassing har börjat som Vice President Business Development. Roger
kommer närmast från Leo Pharma A/S där han arbetat med Global Business
Development. Dessförinnan har Roger varit Vice President Business
Evaluation & Deal Structuring på Takeda Pharmaceutical och Nycomed samt
Global Brand Manager Symbicort på AstraZeneca.

Kapaciteten på formuleringssidan har förstärkts med Magnus Olsson,
apotekare och en av Sveriges mest erfarna utvecklare av torra
inhalationsformuleringar med över 30 års erfarenhet av torrpulverinhalation
från AstraZeneca.

Vi har även satsat på bättre kapacitet med fler lokaler och mer utrustning
för att kunna hantera flera stora projekt samtidigt.

I kundprojekten har vi levererat en viktig milestone enligt plan strax
innan slutet av kvartalet. Efter kvartalets utgång har kunden godkänt
leveransen och Iconovo har fakturerat.

Samarbetet med Stevanato vad gäller tillverkning samt global försäljning
och distribution av kapselinhalatorn ICOcap löper på och utvecklas väl. De
första formsprutade ICOcap kommer att levereras under andra kvartalen i år.

Vi har breddat vårt erbjudande med egenutvecklade torrpulverformuleringar
för användning med ICOcap och intresset har överträffat våra förväntningar.
Vi kan nu genom samarbetet med Stevenato erbjuda färdiga
inhalations-produkter och för nu diskussioner med flera generikabolag
angående olika läkemedelskombinationer. Vissa kunder är intresserade av
mindre regioner vilket gör att vi kan sälja samma torrpulverformulering
till flera kunder.

En viktig branschnyhet kom i början av året då Mylan meddelade att deras
generiska version av Advair Diskus (GSK) blivit godkänd i USA. Den
amerikanska marknaden har länge ansetts vara stängd för generika på grund
av extremt hårda krav från FDA. Detta är det första generiska
torrpulverinhalatorn någonsin som blir godkänd i USA. Denna nyhet öppnar
upp världens största marknad för Iconovo och gör oss attraktiva för en helt
ny kategori kunder.

LUND 25 APRIL 2019

STYRELSEN

 

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets
revisor.

För mer information, kontakta:

Orest Lastow, VD, +46 462 75 67 77, orest.lastow@iconovo.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Iconovo AB
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 april 2019 klockan 08:30 CET.

 

OM ICONOVO AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom
inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande
läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men
Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av
inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få
tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de
komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo
licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en
snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre
kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktier (ticker ICO) är listade på
Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018.Certified Adviser är Erik
Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, telefon +46 8 463 80 00,
email: certifiedadviser@penser.se.

Bilaga

* Iconovo AB Delårsrapport 31 mars 2019

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.