Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-05

Iconovo AB publ: Iconovo AB genomför nyemission om 40,4 MSEK inför notering på Nasdaq First North

Styrelsen i Iconovo AB ("Iconovo" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra
en nyemission om högst 1 050 000 aktier samt notera Bolagets aktier på Nasdaq
First North. Teckningskursen uppgår till 38,5 SEK, vilket motsvarar ett
emissionsbelopp om högst cirka 40,4 MSEK ("Erbjudandet"). Baserat på
emissionskursen och befintligt antal aktier värderas Bolaget till omkring 220
MSEK. I Erbjudandet har två institutionella investerare samt Erik Penser
Banks kunder åtagit sig, under vissa villkor, att sammanlagt teckna aktier
motsvarande 25 MSEK, motsvarande cirka 62 procent av Erbjudandet.

Iconovo är verksam inom inhalationsläkemedel som är ett betydande
läkemedelssegment där flera av de bäst säljande läkemedlen nyligen har tappat
sina patent. Iconovo utvecklar inhalatorer och formulerar läkemedel i
samarbete med generikabolag och andra läkemedelsbolag. För läkemedelsbolag
som saknar egen kompetens inom inhalatorer och inhalationsläkemedel kan
Iconovo erbjuda helhetslösningar inom produktutveckling.

Iconovo har idag pågående utvecklingsprojekt åt två internationella
generikabolag där Bolaget erhåller förskottsbetalning i form av technology
access fee, milestone baserade ersättningar samt förskotterad royalty. När
generikabolagen i framtiden lanserar sina produkter erhåller Iconovo
royaltyintäkter. Under 2017 uppgick Bolagets projektintäkter till ca 20 MSEK
och rörelseresultatet till ca 2,7 MSEK. För att möjliggöra fortsatt expansion
genomför Iconovo en spridningsemission med efterföljande notering på Nasdaq
First North.

Erbjudandet
Erbjudandet omfattar 1 050 000 aktier, motsvarande 15,5 procent av det totala
antalet aktier i bolaget efter Erbjudandet. Teckningskursen i Erbjudandet har
fastställts till 38,5 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde på
omkring 220 MkSEK före Erbjudandet och omkring 260 MSEK efter Erbjudandet,
förutsatt att Erbjudandet tecknas fullt ut. Erbjudandet uppgår maximalt till
40 425 000 SEK.

I erbjudandet har Alto Invest SA (15 MSEK), Nordic Cross Asset Management (5
MSEK) och Erik Penser Banks kunder (5 MSEK) åtagit att teckna aktier för
sammantaget 25 MSEK, vilket motsvarar ca 62 procent av Erbjudandet.

Iconovo har ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktie på Nasdaq First
North och preliminär första dag för handel är den 6 april 2018. Ett prospekt
med fullständiga villkor har offentliggjorts idag den 5 mars 2018 och finns
tillgängligt påwww.iconovo.se.

Preliminär tidplan

---------------------------------------------------------
| * Teckningstid: 6 - 23 mars 2018 |
| * Offentliggörande av utfall: |
| * Preliminär första dag för handel: 27 mars 2018 |
| 6 april 2018 |
---------------------------------------------------------
B akgrund och motiv
Iconovo grundades 2013 av personer med bakgrund inom AstraZeneca och
industridesignföretaget Zenit Design. Bolaget utvecklar inhalatorer som kan
användas mot astma, KOL och andra sjukdomar och licensierar ut de patenterade
produkterna till läkemedelsbolag som arbetar med utveckling av generika.
Genom att samarbeta med Iconovo kan generikabolag nå lansering snabbare och
riskerna i utvecklingsfasen minskar eftersom generikabolag slipper de dyra
och komplicerade tidiga stegen i utvecklingsfasen som Iconovo redan har
genomfört. Under 2017 har Bolaget investerat i formuleringskapacitet och
erbjuder därmed utveckling av en komplett läkemedelsprodukt som består av
både en inhalator och läkemedelsformulering. Under 2016 tecknade Iconovo ett
avtal med ett dotterbolag till ett stort amerikanskt läkemedelsföretag och i
slutet av 2017 tecknades ett avtal med ytterligare en kund. Bolagets
målsättning är att teckna minst ett nytt kundavtal varje år.

För att säkerställa en fortsatt god tillväxt föreligger ett kapitalbehov och
därför avser Iconovo att genomföra det förestående Erbjudandet som uppgår
till totalt 40,4 MSEK. Genom det förestående Erbjudandet och efterföljande
listning på Nasdaq First North möjliggörs en likviditet i Bolagets aktie.
Dessutom ger listningen tillgång till aktiemarknaden, vilket möjliggör att
Iconovo, över tid, tillförs nya aktieägare som stärker Bolaget. En
marknadsnotering av Iconovo har även en positiv effekt på Bolagets relationer
med samarbetspartners, anställda, leverantörer och potentiella kunder.

Kommentar från Iconovos VD, Orest Lastow
Vi har idag etablerat Iconovo som en ledande fristående aktör inom utveckling
av inhalatorer och inhalationsläkemedel. Sedan 2016 har vi ingått licens- och
utvecklingsavtal med två generikabolag där den första produkten förväntas
marknadslanseras under 2021 och därmed generera de första royaltyintäkterna
till Iconovo. Vår målsättning är att ingå minst ytterligare ett avtal per år
och på så sätt bygga upp en bred projektportfölj som dels genererar
projektintäkter och, över tid, resulterar i betydande royaltyintäkter till
Bolaget. Sammantaget bedömer vi att det finns goda förutsättningar att
fortsätta etablera Iconovo som ett snabbt växande bolag med tilltagande
lönsamhet.

Prospekt och anmälningssedlar
Prospekt med fullständiga villkor och instruktioner samt anmälningssedlar
finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.iconovo.se) samt på Erik Penser
Banks hemsida (www.penser.se). Tryckt prospekt kan kostnadsfritt beställas
via e-post;emission@penser.se.

Investerarträffar
I samband med Erbjudandet kommer Bolaget att presentera vid följande
tillfällen:

* Aktiespararna, Aktiedagen i Stockholm, 5 mars kl 19.00
* Bolagsdag hos Erik Penser Bank i Stockholm, 7 mars kl 15.00
* Presentation Erik Penser Bank i Stockholm, 14 mars kl 18.00
* Aktiespararna, Aktiekvällen i Göteborg, 21 mars

Anmälan till presentationer hos Erik Penser Bank görs tillseminarium@penser.se

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är
legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank AB är Bolagets
Certified Advisor.

För ytterligare information, kontakta:
Orest Lastow, VD: 046-275 6777

Om Iconovo
Iconovo grundades 2013 av personer med bakgrund inom AstraZeneca och
industridesignföretaget Zenit Design. Bolaget utvecklar inhalatorer som kan
användas mot astma, KOL och andra sjukdomar och licensierar ut de patenterade
produkterna till läkemedelsbolag som arbetar med utveckling av generika.
Genom att samarbeta med Iconovo kan generikabolag nå lansering snabbare och
riskerna i utvecklingsfasen minskar eftersom generikabolag slipper de dyra
och komplicerade tidiga stegen i utvecklingsfasen som Iconovo redan har
genomfört. Under 2017 har Bolaget investerat i formuleringskapacitet och
erbjuder därmed utveckling av en komplett läkemedelsprodukt som består av
både en inhalator och läkemedelsformulering.

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Iconovo AB publ via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.