Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Iconovo AB publ: VALBEREDNING UTSEDD

Vid årsstämman den 15 maj 2019 beslutades att Iconovo ska ha en
valberedning som ska bestå av fyra ledamöter representerande de fyra
största aktieägarna per den siste september 2019.

Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear
Sweden AB den 30 september 2019. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse
ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha
rätt att utse ledamot i valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om
inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till
röstetalet största aktieägaren.

 Valberedningen inför årsstämman 2020 består av:

Mats Johansson;

Hans Karlsson Höiden, utsedd av Orest Lastow;

Johan Lundgren, ordförande i valberedningen;

Carl Forslund

Valberedningens övergripande ansvar inför årsstämman 2020 är att presentera
lämpliga kandidater för ordförande respektive styrelseledamöter och
revisor(er) i Bolaget, samt att föreslå deras arvodering.

 Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman för beslut:

förslag till ordförande vid stämman,

förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt, i
förekommande fall, antalet revisorer,

förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till
icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott,

förslag till arvode för revisorerna,

förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
samt, i förekommande fall, val av revisorer,

förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för
valberedningens uppdrag,

förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till
valberedningen per e-post på adress: Johan.Lundgren@zenitdesign.se

.

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig
omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars 2020.

LUND 8 NOVEMBER 2019

STYRELSEN

För mer information, kontakta:

Mats Johansson, styrelseordförande, mats.johansson@abraxasholding.com

OM ICONOVO AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom
inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande
läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men
Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av
inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få
tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de
komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo
licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en
snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre
kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserat i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på
Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 6 april 2018. Erik Penser
Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.