Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-16

ICTA AB: Årsstämma i ICTA

Pressmeddelande

Årsstämma i ICTA AB (publ) avhölls i Stockholm den 16 april 2020.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolag
och koncernen för räkenskapsåret 2019.

Vinstdisposition fastställd
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,80
kronor per aktie eller sammantaget 55 514 443 kronor. Som
avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 20 april
2019. Utdelningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB
torsdagen den 23 april 2020.

Styrelse och styrelsearvode
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade att
antalet styrelseledamöter skall uppgå till fyra för tiden intill
nästa årsstämma. Årsstämman beslutade även om omval av
styrelseledamöterna Ole Andersen, Pål Hodann, Per Nilsson och Erik
Åfors. Till styrelsens ordförande utsågs Erik Åfors. Stämman
fastställde även arvoden till totalt 186 250 kronor, där 61 250
kronor utgår till styrelseordföranden och 41 250 kronor till envar av
de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i
bolaget. Besluten var i enlighet med valberedningens förslag.

Val av revisorer
Årsstämman beslutade att för den kommande ettårsperioden omvälja
PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag, som har för avsikt att
utse Lars Kylberg som huvudansvarig revisor. Arvodet till revisorerna
skall utgå enligt godkänd räkning. Beslutet var i enlighet med
valberedningens reviderade förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till bolagets
ledande befattningshavare. Beslutet var i enlighet med styrelsens
förslag.

Stockholm den 16 april 2020

För mer information, vänligen kontakta:

Claes Hagberg, CFO, +46 (0) 708 46 89 25, claes.hagberg@icta.se

ICTA AB (publ)
(org nr 556056-5151)

Besöksadress:
Lästmakargatan 3
111 44 Stockholm
info@icta.se
Postadress:
Tulegatan 2 A
113 58 Stockholm
Tel: +46 (0) 708 46 89 25
www.icta.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/icta-ab/r/arsstamma-i-icta,c3090006
https://mb.cision.com/Main/670/3090006/1230714.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.