Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

ICTA AB: ICTA Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

· ICTAs resultat för andra kvartalet är inte tillfredställande,
trots viss sekventiell återhämtning. FFW rapporterar god orderingång

· De tidigare kommunicerade kostnadsbesparingarna i dotterbolagen
och i moderbolaget är genomförda och har börjat ge effekt

· Som tidigare meddelats, har ICTA under kvartalet slutfört
förvärvet av utestående 30,9 procent av FFW

· Michael Drejer har utsetts till ny VD och koncernchef och
tillträdde den 4 maj 2018

MSEK 2018 2017 2018 2017 2017
Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec
Nettoomsättning 76,7 90,1 154,7 181,8 335,4
Rörelseresultat -2,7 4,2 -5,1 10,1 3,6
Rörelsemarginal, % -3,5 4,7 -3,3 5,5 1,2
Resultat före skatt -4,5 3,1 -8,9 8,2 -3,1
Resultat från -4,3 1,9 -6,5 5,1 -2,5
kvarvarande verksamhet
efter skatt
Resultat från - 1,3 - 4,7 13,2
affärsområde som är
avyttrat
Resultat -4,3 3,2 -6,5 9,8 10,6
Resultat per aktie, SEK -0,30 0,40 -0,65 1,45 2,30
Eget kapital per aktie, 12,15 32,60 12,15 32,60 28,40
SEK
Soliditet, % 56 38 56 38 43
Avkastning på sysselsatt -6,1 -9,7 -9,7 4,8
kapital, %
Avkastning på eget -1,4 -29,2 -1,4 -29,2 7,4
kapital, %

VD har ordet
Detta är mitt första VD-ord sedan mitt tillträde som VD och
koncernchef för ICTA den 4 maj 2018. Mina första månader på jobbet
utgör ett omställningarnas kvartal, där jag och den styrelse som
tillträdde samtidigt som jag fokuserat på att genomlysa verksamheten,
slå fast mål och prioriteringar och utarbeta planer för att återskapa
lönsamhet i koncernen.

Våra mål
Vid vårt första styrelsemöte tidigt i maj slog vi fast att styrelse
och ledning ska skapa aktieägarvärde genom att arbeta mot tre
övergripande mål:

1. Återskapa den tillväxt och lönsamhet som de rörelsedrivande
bolagen FFW och River historiskt uppvisat.

2. Ytterligare skära kostnader i moderbolaget och de rörelsedrivande
verksamheterna.

3. Säkra värdet i ICTA:s ägarandel i spelstudion Isbit Games.
FFW och River
Vi arbetar nu med hög intensitet för att återskapa lönsam tillväxt i
både FFW och River, med särskilt fokus på intensifierad försäljning.

FFW - som numera är ett helägt dotterbolag till ICTA - visar en god
försäljning och en stark orderingång, som överstiger förväntningarna.

River - där ICTA äger 70 procent - har å andra sidan upplevt en
fortsatt svag utveckling under det andra kvartalet. River har också
påverkats negativt av reservering för möjliga kreditförluster
avseende tidigare kvartal. Tillsammans med bolagets ledning,
implementeras nu försäljningsdrivande åtgärder samtidigt som
samarbetet mellan River och FFW intensifieras.

Kostnadsnedskärningar
Kostnadsnedskärningarna vad avser central administration och overhead
fortsätter och kommer att vara prioriterade åtgärder även under
resten av året.

Sammanfattning och utblick
Sammanfattningsvis är ICTA:s resultat fortfarande långt från
tillfredsställande, men jag bedömer att vi identifierat nödvändiga
åtgärder och är på god väg att återskapa den lönsamma tillväxt som är
koncernens övergripande mål

Ny CFO för ICTA
Styrelsen har utsett Magnus Sveen Christensen till ny CFO för ICTA och
medlem av ICTA:s koncernledning med omedelbart tillträde.

Magnus Christensen är sedan 2014 CFO för FFW och kommer att fortsätta
i denna roll parallellt med sina uppgifter i moderbolaget.

Nästa rapporttillfälle: Rapport för tredje kvartalet lämnas den 9
november 2018

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: icta.se

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Drejer, vd och koncernchef, +45 311 05 363,
michael.drejer@icta.se

ICTA AB (publ)
(org nr 556056-5151)

Besöksadress:
Birger Jarlsgatan 57 A, 7 tr
113 56 Stockholm
info@icta.com

Postadress:
Tulegatan 2 A
113 58 Stockholm
Tel: +45 661 10 000

www.icta.se

Om ICTA:
ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Holding Aps och
River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget
ISBIT GAMES AB. Koncernen har 412 anställda och bedriver verksamhet i
Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland,
Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien och Vietnam.

Denna information är sådan information som ICTA AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 juli 2018 kl. 08.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/icta-ab/r/icta-delarsrapport-1-januari---30-ju...
http://mb.cision.com/Main/670/2578662/881151.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.