Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

ICTA AB: ICTA har slutfört avyttringen av FFW och tillsatt ny ledning

Regulatoriskt pressmeddelande 12 november 2019

· ICTA har slutfört avyttringen av FFW och erhållit avtalad
grundköpeskilling. Styrelsen har fastställt avstämningsdag för
föreslagen utdelning till den 18 november 2019. Utdelningen om 7,80
kronor per aktie beräknas utbetalas den 21 november 2019

· Styrelsen har idag utsett Olof Rudbeck till verkställande
direktör, Claes Hagberg till CFO samt Malin Rylander Thordén till
investor relations manager

Avyttringen av FFW
ICTA AB (publ) har idag slutfört avyttringen av FFW genom att köparen
tillträtt 100 procent av aktierna i FFW LLC, FFW Holding US Inc. och
Propeople Group ApS samt genom att bolaget erhållit avtalad
köpeskilling för de avyttrade aktierna.

För mer information om överlåtelsen av FFW hänvisas till
pressmeddelandet avseende transaktionen som offentliggjordes av ICTA
den 17 oktober 2019.

Avstämningsdag för föreslagen utdelning fastställd
Styrelsen har tidigare kallat till extra bolagsstämma för behandling
av förslaget om att lämna utdelning motsvarande det för närvarande
tillgängliga fria egna kapitalet uppgående till totalt cirka 114 MSEK
eller cirka 7,80 kronor per aktie, att utbetalas efter avyttringens
slutförande. Styrelsen har nu fastställt avstämningsdag för den
föreslagna utdelningen till 18 november 2019. Under förutsättning att
bolagsstämman godkänner styrelsens förslag, beräknas utdelningen
utbetalas omkring den 21 november 2019.

Ny ledning för ICTA AB
Som tidigare meddelats har ICTAs VD och CFO, som upprätthåller
motsvarande poster i FFW, lämnat sina befattningar i ICTA i samband
med att FFW avyttrats.

Till ny verkställande direktör har idag utsetts Olof Rudbeck. Olof
Rudbeck har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan
i Stockholm och en ekonomie kandidatexamen från Stockholms
universitet. Olof Rudbeck har i över 20 år arbetat i ledande
befattningar börsnoterade globala koncerner främst med
företagsförvärv, bland annat för GfK, Dell och IBM.

Vidare har ICTAs Group Chief Accountant Claes Hagberg utsetts till
CFO. Claes Hagberg har en civilekonomexamen från Uppsala universitet,
har erfarenhet som auktoriserad revisor och har som Group Chief
Accountant sedan 2008 under koncernens CFO ansvarat för framtagande
av ICTAs delårsrapporter och årsredovisningar.

Slutligen har till koncernledningen knutits Malin Rylander Thordén som
investor relations manager. Malin Rylander Thordén har en
magisterexamen från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, har en
lång erfarenhet som rådgivare inom investor relations och är tidigare
journalist och finansanalytiker.

För mer information kontakta:

Erik Åfors, styrelseordförande ICTA, +46 734 34 07 70,
erik@tillsvidare.nu

ICTA AB (publ)

Org. nr: 556056-5151

Besöksadress: Lästmakargatan 3, 111 44 Stockholm

Postadress: Tulegatan 2A, 113 58 Stockholm
info@icta.se
www.icta.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/icta-ab/r/icta-har-slutfort-avyttringen-av-ff...
https://mb.cision.com/Main/670/2958826/1139773.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.