Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

IDL Biotech: Delårsrapport kvartal 2, 2019

Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till 8 947 kkr (7 013
kkr), vilket är en ökning med 27 % jämfört med föregående år. Det är
mycket positivt att ökningen är stark i bolagets båda segment,
onkologi samt bakteriologi.

Marknad och försäljning

Under kvartalet fortsatte IDL Biotech att förstärka sitt team inom
global marknadsföring och försäljning. Joachim Hevler, stationerad i
Tyskland, har anlitats som Strategic Marketing Advisor för produkten
UBC® Rapid, bolagets snabbtest för cancer i urinblåsan.

Joachim Hevler har omfattande erfarenhet från internationell
försäljning av snabbtester inom onkologi samt har direkt kunskap från
lansering och etablering av onkologiska snabbtester på
nyckelmarknader, med ett kontaktnät som är mycket relevant för IDL.
Tillsammans med resten av teamet på IDL Biotech får Joachim Hevler en
viktig roll för att utveckla försäljningen av UBC® Rapid i främst
Europa och Asien.

Under kvartalet har Bolaget öppnat upp nya marknader. I Europa har
försäljning startat i Serbien och Ukraina för tumörmarkörerna UBC®
och TPS®. I Oceanien har försäljning startat till Fiji gällande
TUBEX® TF, bolagets snabbtest för tyfoidfeber.

Deltagande på mässor

Som tidigare år deltog IDL på Nordiska Urologi Förenings (NUF) årliga
konferens. Presentationer av publicerade studier för samt pågående
studier för UBC® Rapid hölls tillsammans med ledande professorer inom
urologi.

Kliniska studier

Bolagets fokus på satsningar på kliniska prövnings program fortsätter.
De studier som pågår i Sverige samt Singapore avseende UBC® Rapid
fortlöper med ett utökat antal patienter.

Under kvartalet har bolaget fått godkännande att starta en klinisk
studie i Spanien avseende UBC® Rapid. Studien är en prospektiv studie
av UBC® Rapid och cytologi hos patienter med icke-muskelinvasiv
blåscancer. Ansvarig för studie är Dr Joan Palou, ordförande för den
urologiska institutionen, Fundació Puigvert i Spanien. Dr Palou är
även medlem i EAU (European Association of Urology) and AAGUS
(American Association of Genitourinary Surgeons).

Under kvartalet startades ytterligare en klinisk studie i Tyskland där
UBC® Rapid utöver cytologi även jämförs med andra snabbtester inom
blåscancer.

Årsstämma 2019

Vid den årsstämma som hölls i Stockholm 28 maj valdes Malin
Ruijsenaars och Eva Sjökvist Saers in som nya ledamöter. Jerker
Swanstein, Carsten Ohlsson och Per-Anders Abrahamsson omvaldes. Hans
Örström, Max Pihlqvist och Peter Bräutigam hade samtliga avböjt
omval.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Jerker
Swanstein till Ordförande.

Till revisor valdes Anders Bergman med Martin Kraft som
revisorssuppleant, bägge verksamma vid Mazar SET Revisionsbyrå.
Tidigare revisor, Willard Möller, hade valt att inte stå till
förfogande för omval.

HÄNDELSER EFTER KVARTALET

Kliniska studier

Ett abstract som presenteras i Tumor Biology (July 2019: 1-74) visar
värdet av UBC®Rapid, ett snabbtest framtaget av IDL Biotech, för
korrekt diagnos och uppföljning vid blåscancer.

Studien med titeln "Noninvasive detection of bladder cancer by the UBC
rapid test, ultrasonography, and cytology," visar att UBC® Rapid,
tillsammans med ultraljud och cytologi hade en känslighet på 94,3 %.
Författarna till studien drar slutsatsen att kombinationen av UBC®
Rapid, ultraljud och cytologi har mycket hög känslighet och kan
minska frekvensen av cystoskopier och bör användas som rutin vid icke
invasiv uppföljning.

USA

Under juli månad tog IDL Biotech AB ett första steg att introducera
snabbtestet för blåscancer, UBC®Rapid, i USA. Bolaget har lämnat in
underlag till amerikanska FDA (Food and Drug Administration) för att
kunna få ett framtida godkännande av UBC® Rapid, bolagets snabbtest
för blåscancer. Avsikten i detta första steg är att tillsammans med
FDA komma överens om proceduren för ett godkännande av UBC® Rapid i
USA. Det är en så kallad "pre-submission request" som nu lämnats in.

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag,
specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi.
Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och
kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer.
IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt
distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Spotlight
Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/idl-biotech/r/delarsrapport-kvartal-2--2019,c...
https://mb.cision.com/Main/11534/2886289/1093744.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.