Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-20

IDL Biotech: IDL har ansökt om avnotering från Spotlight Stock Market

Den 10 maj 2021 offentliggjorde AroCell AB (publ) ("AroCell") ett offentligt erbjudande till aktieägarna i IDL Biotech AB ("IDL"), att överlåta samtliga utestående aktier i IDL till AroCell. Erbjudandet har accepterats av aktieägare representerandes totalt 60 487 373 aktier i IDL, vilket motsvarar 95,92 procent av aktierna och rösterna i IDL, se bifogad aktiebok. AroCell har även påkallat tvångsinlösen av utestående minoritetsaktier i IDL.

Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen för IDL att det inte längre är motiverat för IDL att verka i en noterad miljö och bolaget har därför den 20 juli beslutat om att ansöka om avnotering från Spotlight Stock Market.

Sista dag för handel i IDL:s aktier vid Spotlight Stock Market kommer att meddelas snarast efter att IDL erhållit besked därom från Spotlight Stock Market.

 

För ytterligare information kontakta:

IDL Biotech AB (publ)

idlbiotech@idl.se

+46 8 799 67 50

 

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro-diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Författare Cision