Du är här

2017-05-24

IDL Biotech: Information från årsstämman den 23 maj 2017

IDL Biotech AB (publ) avhöll årsstämma på tisdagen.

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna jämte
koncernredovisningen och beslutade att den ansamlade förlusten, i
enlighet med styrelsens förslag, balanseras i ny räkning. Ingen
utdelning lämnas för år 2016.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år
2016.

Stämman omvalde den sittande styrelsen bestående av Jerker Swanstein,
Max Pihlqvist, Hans Örström och Peter Bräutigam.

Stämman beslutade att arvode skall utgå till ordföranden med 110.000
kr och till ledamöterna med 90.000 kr vardera.

Stämman beslöt också att bifalla styrelsens förslag till riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare.

Vidare erhöll styrelsen ett bemyndigande:

- att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av högst 5 000 000 aktier, utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen,

- att vid ett tillfälle fatta beslut om emission av högst 20 000 000 aktier, med företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen, samt

Bolagets aktiekapital får ökas med högst 15 000 000 kronor, oavsett
val av emissions-alternativ. Nyemission av aktier får ske genom
utgivande av totalt högst 25 000 000 aktier.

De nya aktier som kan komma att emitteras utan företrädesrätt för
aktieägarna, skall emitteras till en lägsta kurs motsvarande gällande
börskurs vid emissionsbeslutet.

De nya aktier som kan komma att emitteras med företrädesrätt för
aktieägarna, skall emitteras till en kurs som styrelsen fastställer
och som bedöms vara marknadsmässig.

Bolagets nya VD, Charlotte Berg, höll ett anförande om verksamheten.
Där informerades om Bolagets fortsatta utveckling av flera
snabbtester. Vidare belystes de publicerade kliniska studierna av
UBC®Rapid, bolagets snabbtest för cancer i urinblåsan. Bolaget har
förhoppningar att studierna ska öppna fler marknader, däribland den
svenska marknaden.

Stockholm den 24 maj 2017

För vidare information:

Charlotte Berg

Verkställande direktör

IDL Biotech AB (publ)

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag,
specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi.
Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och
kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer.IDL
Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt
distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på
Aktietorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/idl-biotech/r/information-fran-arsstamman-den-...
http://mb.cision.com/Main/11534/2273047/679335.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.