Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

IDL Biotech: Ledamöterna i valberedningen för IDL Biotech är utsedda

I enlighet med beslut vid årsstämman som hölls den 28 maj 2019 har
styrelsens ordförande i IDL Biotech tillsett att bolagets röstmässigt
tre största aktieägare har erbjudits att vardera utse vars sin
representant att ingå i valberedningen.

Enligt aktiebok daterad den 30 september 2019 är bolagets tre största
aktieägare Labex Förvaltnings AB med Leif Pihlqvist, Adma
Förvaltnings AB samt AB Grenspecialisten. Ägarna

har utsett Max Pihlqvist, Greg Dingizian samt Jens Ismunden att
företräda respektive part.

Den 7 november 2019 hade valberedningen ett konstituerande möte. Där
valdes Jens Ismunden till valberedningens ordförande.

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till;

- val av ordförande på stämman

- val av styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets
styrelse

- arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets
styrelse

- val av och arvode till revisor och, i förekommande fall,
revisorssuppleant

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra
detta via e-post till jens@grenspecialisten.com senast den 15 mars
2020.

I kallelsen till årsstämman, som publiceras i PoIT samt SvD onsdagen
den 22 april 2020, kommer valberedningens förslag att publiceras
tillsammans med övriga ärenden som ska behandlas på stämman.

Årsstämman kommer att äga rum onsdagen den 27 maj 2019 i Stockholm.

För ytterligare information kontakta:

IDL Biotech AB (publ)

Charlotte Berg, CEO

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag,
specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi.
Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och
kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer.
Inom onkologi har IDL Biotech ett flertal tumörmarkörer för några av
de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-,
tarm-, äggstocks-, prostata- och blåscancer. UBC® Rapid är ett
snabbtest som används vid blåscancer. Inom området bakteriologi har
IDL Biotech TUBEX® TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och
säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella.
IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt
distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight
Stock Market.

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag,
specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi.
Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och
kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer.
IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt
distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight
Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/idl-biotech/r/ledamoterna-i-valberedningen-fo...
https://mb.cision.com/Main/11534/2957236/1138107.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.