Du är här

2017-06-02

Idogen: BioStock publicerar analys av Idogen

Biostock har idag, den 2 juni 2017, publicerat en analys av Idogen.
Analysen finns nu tillgänglig på BioStocks, Idogens och Redeyes
respektive hemsidor (www.biostock.se
(http://www.biostock.se/2017/06/biostock-analys-idogen/),
www.idogen.com (http://www.idogen.com/investerare/rapporter/analys),
http://beta.redeye.se/transaction/idogen). Biostock har på uppdrag av
Idogen analyserat bolagets projektportfölj och kommer att fortsätta
följa bolaget under ett års tid.

Utdrag från Biostocks analys:

"För att ge en uppfattning om hur Idogen värderingsmässigt står sig i
en internationell jämförelse har BioStock analyserat storleken på
genomförda affärer i sektorn och några relevanta branschaktörers
bolagsvärden. Slående är att många av de genomförda licensaffärerna i
sektorn kännetecknas av förskottsbetalningar som i sig överstiger
Idogens nuvarande marknadsvärde. En intressant iakttagelse är också
att ett annat cellterapibolag, med två prekliniska projekt i
pipeline, värderas ungefär dubbelt så högt som Idogens nuvarande
marknadsvärde. Detta kan ge en spekulativ indikation om en möjlig
framtida värdering av Idogen när bolaget har etablerat sin utveckling
inom njurtransplantation. Internationellt hör cell- och genbaserade
terapier till de områden där investeringsintresset är som störst, och
BioStock anser att det bara är en tidsfråga tills denna trend når
även de skandinaviska investerarna."

Läs hela rapporten här:
http://www.biostock.se/2017/06/biostock-analys-idogen/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om
immunförsvaret. Benämningen "tolerogen" kommer av att immunförsvaret
efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt
sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för
svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot -
såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och
patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska
läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod
programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt
motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka
immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig
till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av
hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med
koagulationsfaktor VIII. Bolagets nästa terapiområde är ett
tolerogent vaccin för att förhindra organavstötning vid
transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena
vaccin förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och
förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska
risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en
immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information,
besök www.idogen.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/idogen/r/biostock-publicerar-analys-av-idogen,...
http://mb.cision.com/Main/12368/2281132/683604.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.