Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-17

Idogen: Bokslutskommuniké

FJ?RDE KVARTALET (OKTOBER - DECEMBER 2015)

? ?vriga r?relseint?kter uppgick till 0,0 MSEK (0,1)
? Kostnaderna uppgick till 3,6 MSEK (1,8)
? Resultatet f?re och efter skatt uppgick till -3,5 MSEK (-1,7)
? Resultat per aktie uppgick till -0,36 kr (-8,65)

PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2015

? ?vriga r?relseint?kter uppgick till 0,3 MSEK (0,3)
? Kostnaderna uppgick till 10,0 MSEK (2,3)
? Resultatet f?re och efter skatt uppgick till -9,7 MSEK (-2,0)
? Resultat per aktie uppgick till -1,65 kr (-12,08)

V?SENTLIGA H?NDELSER UNDER KVARTALET

? Idogen har inlett ett samarbete med Karolinska Institutet, vilket
inneb?r en f?rst?rkning av utvecklingsarbetet med humana celler och
en ny behandling av patienter med hemofili A som utvecklat
antikroppar mot sin faktor VIII-behandling.

? Idogens vetenskapliga r?d har ut?kats med Rolf Ljung, professor i
pediatrik vid Lunds universitet och ?verl?kare i pediatrisk
hematologi med s?rskild inriktning koagulation vid Sk?nes
universitetssjukhus samt Richard Williams, senior forskare vid
Kennedy Institute of Rheumatology, Oxfords universitet.

V?SENTLIGA H?NDELSER UNDER HEL?RET 2015

? Under maj m?nad genomf?rdes en emission som tillf?rde bolaget 17,1
MSEK f?re emissionskostnader och Idogens aktie noterades d?refter p?
AktieTorget den 12 juni 2015.

? Idogen inledde en "proof-of-concept"-studie i djurmodell med
bolagets cellterapi mot antikroppar som f?r en patientgrupp g?r
nuvarande behandling av hemofili A om?jlig. Resultaten fr?n studien
ber?knas vara klara f?re sommaren 2016. Studien har startats efter
ett r?dgivande m?te med europeiska l?kemedelsmyndigheten f?r att
erh?lla s?rl?kemedelsstatus.

RESULTAT I KORTHET

Q4 Q4 Hel?r Hel?r
KSEK 2015 2014 2015 2014
R?relsens int?kter 41 124 341 308
R?relsens kostnader -3 595 -1 799 -10 002 -2 257
R?relseresultat -3 554 -1 675 -9 661 -1 949
Periodens resultat -3 548 -1 678 -9 658 -1 952

VD har ordet

Det ?r nu dags att summera det f?rsta ?ret som noterat bolag p?
AktieTorget. Emissionen i samband med noteringen i juni tecknades
till ca 300% och kapitaltillskottet gav oss m?jlighet att ?ka
utvecklingstempot och att st?rka kompetensen i Bolaget.

Idogen arbetar med att ta fram det f?rsta tolerogena vaccinet. Det
baseras p? cellterapi inom immunologi, ett nytt omr?de d?r det finns
stora f?rv?ntningar och ett stort intresse fr?n b?de investerare och
l?kemedelsindustri. Den ?kande f?rst?elsen f?r immunologins betydelse
och m?jligheten att p?verka kroppens eget immunf?rsvar tros av m?nga
bli ett medicinskt framtidsomr?de. Detta m?rks inte minst i v?r
omv?rld, d?r l?nder som Storbritannien och Spanien satsar p? att
bygga nationell kompetens. I Idogens fall syftar v?r teknologi till
att selektivt programmera om kroppens immunf?rsvar s? att det
tolererar definierade antigener. Det ger oss ett helt nytt verktyg
att skapa l?ngvarig terapeutisk effekt med m?let att bek?mpa
autoimmuna sjukdomar, antikroppar som neutraliserar biologiska
l?kemedel samt att f?rhindra avst?tning av transplanterade organ.

I nul?get f?ljer vi den plan vi lagt fram baserad dels p? ett m?te med
L?kemedelsverket i april d? v?r utvecklingsplan fick gr?nt ljus och
dels ett framg?ngsrikt m?te med EMA i augusti avseende v?r planerade
prekliniska proof-of-concept-studie och ans?kan om
s?rl?kemedelsstatus. Denna studie utg?r f?rsta m?jligheten att ans?ka
om s?rl?kemedelsstatus. V?r f?rsta indikation ligger fast sedan l?nge
och siktar mot behandling av patienter med hemofili A som utvecklat
neutraliserande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med
koagulationsfaktor ?tta (VIII). Ut?ver kompetensf?rst?rkningen i det
operativa laget har vi under sista kvartalet ?ven st?rkt v?rt
vetenskapliga r?d med Rolf Ljung, professor i pediatrik vid Lunds
universitet och expert inom hemofili A samt Richard Williams,
forskargruppsledare vid Kennedy Institute of Rheumatology vid Oxfords
universitet. Richard Williams leder den grupp som tidigare genomf?rde
den viktiga proof-of-principle-studien d?r zebularin framg?ngsrikt
kunde h?mma sjukdomsutvecklingen i en preklinisk modell av reumatoid
artrit. Vi har ocks? det sista kvartalet inlett ett samarbete med
Karolinska Institutet i utvecklingen av den kliniska
cellterapiprocessen. Under ?ret har vi ?ven st?rkt v?r
patentstrategiska f?rm?ga genom att flytta ?ver v?r patentportf?lj
till Sagittarius Intellectual Property LLP i London. Sammantaget har
vi nu ett mycket starkt lag och samarbetspartners vilket g?r oss v?l
rustade att driva utvecklingen av v?ra projekt med full kraft.

Avslutningsvis vill jag tacka aktie?gare och h?rt arbetande
medarbetare f?r ett h?ndelserikt ?r. Vi st?r inf?r ett antal
sp?nnande utmaningar under 2016 och jag ?r ?vertygad om att det
kommande ?ret blir minst lika sp?nnande som det f?reg?ende.

Lars Hedbys, VD, Idogen AB

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/idogen/r/bokslutskommunike,c9915455
http://mb.cision.com/Main/12368/9915455/477914.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.