Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Idogen: Diskussioner om samgående mellan NextCell Pharma AB och Idogen AB avbryts

De diskussioner som förts mellan styrelserna i NextCell Pharma AB
("NextCell") och Idogen AB ("Idogen") (tillsammans "Bolagen")
avseende ett möjligt samgående avbryts. Diskussionerna har präglats
av pragmatism, men styrelserna i Bolagen har kommit fram till att
verksamheterna gynnas av att även fortsättningsvis drivas vidare i
egna bolag.

Även om diskussionerna avseende ett möjligt samgående nu har avslutats
väljer Bolagen att fortsätta diskussioner kring ett potentiellt
framtida samarbete.

"Vi fann visserligen att vi var överens i en del frågor, men kunde
till slut inte konkretisera en struktur som var tillfredsställande
för båda parter", säger Idogen ABs styrelseordförande Agneta Edberg
och tillägger "Idogen ser dock fram emot att diskutera möjliga
områden för samarbete med NextCell samtidigt som vi arbetar vidare
med att uppnå nästa viktiga delmål i utvecklingen av våra
cellterapier", säger Agneta Edberg, styrelseordförande i Idogen AB.

"Vi såg det som industriellt logiskt att försöka kombinera de båda
cellterapi-företagen och förhoppningsvis kan vi hitta andra former
för samarbete bolagen emellan", säger styrelseordföranden för
NextCell Pharma AB, Anders Essen-Möller i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Agneta Edberg, styrelseordförande Idogen AB

Tel: 070-555 75 18

E-post: edberg.agneta@gmail.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 maj 2019.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att
undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller
kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets
längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten
av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande
antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra
avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID,
inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar.
Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en
gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling
har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en
stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/idogen/r/diskussioner-om-samgaende-mellan-nex...
https://mb.cision.com/Main/12368/2805833/1039467.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.