Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Idogen: Idogen AB Delårsrapport 1 Januari - 31 Mars 2020

Första kvartalet (Januari-Mars 2020)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 414 (854) TSEK

· Rörelseresultatet uppgick till -6 634 (-6 762) TSEK

· Periodens resultat uppgick till -6 220 (-6 653) TSEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 786 (-12 031) TSEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,13 (-0,14) SEK

Väsentliga händelser under första kvartalet

· I januari meddelade bolaget att man beslutar om företrädesemission om brutto 29 MSEK.

· I slutet av januari valde Kronprinsessan och Prins Daniel att besöka Idogen för att lära sig mera om bolagets tolerogena cellterapi.

· Extra bolagsstämma hölls den 17 februari i Lund som godkände emissionen.

· Emissionen genomfördes i mars och tecknades till 88 procent och tillförde Idogen netto 20,6 MSEK.
.
· Utbetalningar från EU för Horizon 2020 har återupptagits och 550 KEUR utbetalades i mars.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den pågående Corona-pandemin har hittills haft liten påverkan på företagets verksamhet. Om minskningen av samhällsfunktioner fortsätter eller utvidgas finns det dock risk för ytterligare påverkan.

· Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

Vid frågor vänligen kontakta:
Anders Karlsson, verkställande direktör
Telefon: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena
cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel,
transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av
patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8
syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos
patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt
IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade
njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på
behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga
indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en
gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort
behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är
en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande
enheter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/idogen/r/idogen-ab-delarsrapport-1-januari---...
https://mb.cision.com/Main/12368/3109156/1245932.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.