Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-22

Idogen: Idogen förlänger och breddar det prekliniska utvecklingsprogrammet för sina tolerogena cellterapier

Idogen AB ("Idogen") meddelar i dag att bolaget beslutat förlänga och
bredda det prekliniska utvecklingsprogrammet för sina tolerogena
cellterapier. Idogen har etablerat en förbättrad utvärderingsmodell
för att dokumentera effekten på humana immunceller i
laboratoriemiljö. Baserat på denna utvärderingsmodell har bolaget
nyligen avslutat analyser av den nuvarande behandlingsmetoden där
zebularin ingår som en delkomponent. Resultaten visar att
behandlingen inte ger den effekt som de prekliniska försöken
indikerade. Bolaget breddar därför det prekliniska programmet genom
att utvärdera ett antal potentiella metoder. Detta medför att proof
of concept-studien för IDO T förlängs, liksom vissa aktiviteter
kopplade till IDO 8 och IDO AID. I dagsläget bedömer bolaget att
starten av kliniska studier för IDO 8 och IDO T kan komma att
försenas med sex månader jämfört med vad som tidigare kommunicerats.

Idogens tolerogena cellterapi baseras på dendritiska celler, en typ av
vita blodkroppar som spelar en central roll i immunförsvaret eftersom
de styr andra immuncellers agerande gentemot kroppseget respektive
främmande. Goda resultat har uppnåtts i tidigare prekliniska försök
med Idogens nuvarande teknologi där zebularin ingår som en
delkomponent. Bolagets preliminära tolkning av nya analyser baserade
på den förfinade utvärderingsmodellen är dock att de tidigare
resultaten inte är relaterade till en önskad tolerogen effekt. En
vidare konfirmering av den befintliga teknologin pågår. Bolaget har
samtidigt inlett en utvärdering av ett antal potentiella tidigare
identifierade teknologier - baserade på andra substanser än zebularin
- för att påverka dendritceller på ett sätt som gör att kroppens
immunförsvar lär sig att tolerera läkemedel och kroppsegna celler.
Effekten av ett antal av dessa potentiella metoder kommer därför
utvärderas innan det slutliga valet görs inför den fortsatta
utvecklingen av cellterapin. Den pågående utvärderingen beräknas leda
till att de kliniska studierna för IDO 8 och IDO T kan komma att
försenas med sex månader med start H2 2020 för IDO 8 och H1 2021 för
IDO T

"Den nyutvecklade utvärderingsmetoden ger oss möjlighet att med bättre
precision dokumentera effekten av olika metoder för att påverka
immunceller inför ett slutligt val om vilken som är den mest lämpade
för vår tolerogena cellterapi. På så sätt skapas ett solidare
underlag inför starten av framtida kliniska prövningar men får
konsekvensen att vi riskerar sex månaders försening av starten av
kliniska studier", kommenterar Idogens vd Lars Hedbys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 januari 2019.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att
undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller
kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets
längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten
av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande
antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra
avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID,
inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar.
Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en
gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling
har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en
stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/idogen/r/idogen-forlanger-och-breddar-det-prek...
https://mb.cision.com/Main/12368/2722494/979800.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.