Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-07

Idogen: Idogens produktionslokaler färdigställda enligt plan

Idogen AB ("Idogen") meddelar idag att anpassningen av bolagets
produktionslokaler har slutförts och att lokalerna nu uppfyller
myndigheternas krav för renrum. Bolaget följer tidsplanen och har
startat arbetet med kvalitetssäkring för att få
tillverkningstillstånd för cellterapiprodukter till kliniska studier.
Idogen utvecklar nya behandlingar för att undvika att kroppens
immunförsvar inaktiverar dagens standardläkemedel mot blödarsjuka,
respektive orsakar bortstötning av transplanterade organ.

Idogen meddelade i april 2017 att bolaget ingått avtal med Medicon
Village AB om hyra av lokaler för renrumsarbete och produktion,
utformade i enlighet med gällande regelverk för läkemedel (GMP, Good
Manufacturing Practice) i syfte att producera bolagets
cellterapiprodukter för kommande kliniska studier. Anpassningen av
produktionslokalerna för Idogens behov har nu färdigställts
planenligt och genomförda tester har visat att lokalen uppfyller
myndigheternas krav på renrum. Arbetet med implementering av
kvalitetssystem pågår sedan en tid och nästa steg är att utrustning
och tillverkningsprocedur kvalitetssäkras för att erhålla
tillverkningstillstånd från Läkemedelsverket.

"Den ombyggnad Medicon Village AB genomfört åt oss är nu färdigställd
och testerna har visat att renrumskraven uppfylls. Idogen tar nu över
renrummen och installerar produktionsutrustningen. Nästa steg är att
kvalitetssäkra den installerade utrustningen och
tillverkningsprocessen för att erhålla tillverkningstillstånd inför
de kliniska studierna", kommenterar CTO Dennis Henriksen.

"Det är mycket glädjande att produktionslokalerna nu planenligt
anpassats för vår tillverkning. Det är ett viktigt steg i det
pågående arbetet med att färdigställa produktionskapaciteten inför
den kliniska studie med blödarsjuka patienter som förväntas initieras
under nästa år", kommenterar VD Lars Hedbys.

For additional information, please contact:

Lars Hedbys, CEO

Tel: 46 - 46 - 275 63 30

E-mail: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om
immunförsvaret. Benämningen "tolerogen" kommer av att immunförsvaret
efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt
sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för
svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot -
såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och
patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska
läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod
programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt
motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka
immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig
till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av
hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med
koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent
immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation,
primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas
minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra
transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för
cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk
upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök
www.idogen.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/idogen/r/idogens-produktionslokaler-fardigstal...
http://mb.cision.com/Main/12368/2369183/747347.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.