Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-08

Idogen: Information med anledning av att nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 1 inleds idag

Idag, den 8 september 2016, inleds nyttjandeperioden för de
teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Idogen
AB:s ("Idogen") listningsemission. Nyttjandeperioden pågår till och
med den 29 september 2016. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt
att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Idogen till en
kurs om 8,18 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO
1 nyttjas tillförs Idogen cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1
Teckningstid: 8-29 september 2016 (genom samtidig kontant betalning
senast klockan 15.00 den 29 september 2016).

Antal utestående teckningsoptioner: 2 500 000 teckningsoptioner av
serie TO 1.

Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för
varje teckningsoption teckna en ny aktie i Idogen till en kurs om
8,18 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner
tillförs Idogen cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,7
MSEK.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 27 september 2016.
Värdering i aktuellt erbjudande: Cirka 80,1 MSEK (pre-money).
Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1, teaser samt
anmälningssedel finns tillgängliga på Idogens hemsida
(www.idogen.com). Teaser och anmälningssedel finns även tillgängliga
på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets
(www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptionerna
Teckningsperiod inleds: 8 september 2016.
Sista dag för handel med teckningsoptioner: 27 september 2016.
Teckningsperiod avslutas: 29 september 2016.
Betalning: Samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 29
september 2016.

Planerad kommunikation av utfall: v. 40 2016.
Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: v. 42 2016.
Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner av serie TO 1

Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto
eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade
teckningsoptioner)?

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett
investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring
(förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till
respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende
hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under
teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från
teckningsoptioner till aktier under perioden 8 september till och med
den 29 september 2016. För mer information och för vidare
instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina
teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. En
folder innehållande en sammanfattning av villkor för teckningsoption
av serie TO 1 kommer att utsändas till samtliga som har sitt innehav
förvaltarregistrerat.

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade
teckningsoptioner)?

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Dock utsändes
anmälningssedel och folder innehållande sammanfattning av villkor för
teckningsoption av serie TO 1. Anmälningssedel finns även att tillgå
på Idogens (www.idogen.com), Sedermera Fondkommissions
(www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive
hemsidor.

I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera
Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner
på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet
till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden den
8 september till och med den 29 september 2016 under förutsättning
att anmälningssedel samt likvid är Sedermera Fondkommission tillhanda
senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både
teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission
ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på
registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med
aktier.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 27
september 2016, alternativt nyttjas senast den 29 september 2016,
förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att
du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen
kontakta:

Sedermera Fondkommission
Tel: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se
För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, VD
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 september 2016.

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om
immunförsvaret. Benämningen "tolerogen" kommer av att immunförsvaret
efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny
behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter
transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot
behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att
celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler
med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion.
Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla
långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot
sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna
sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential
att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av
immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år
2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer
information, besök www.idogen.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/idogen/r/information-med-anledning-av-att-nytt...
http://mb.cision.com/Main/12368/2074759/558822.pdf
http://mb.cision.com/Public/12368/2074759/b9238686b8f7336c.pdf
http://mb.cision.com/Public/12368/2074759/aa922dd17db09752.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.