Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-29

Idogen: Kvartalsrapport Q3 juli - september 2015

TREDJE KVARTALET (JULI - SEPTEMBER 2015)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,1 MSEK (0,2)
· Kostnaderna uppgick till 2,1 MSEK (0,3)
· Resultatet före och efter skatt uppgick till -2,0 MSEK (-0,1)
· Resultat per aktie uppgick till -0,21 kr (-0,80)

ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER (JANUARI - SEPTEMBER 2015)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,3 MSEK (0,2)
· Kostnaderna uppgick till 6,4 MSEK (0,5)
· Resultatet före och efter skatt uppgick till -6,1 MSEK (-0,3)
· Resultat per aktie uppgick till -1,35 kr (-1,82)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

· Idogen har inlett en "proof-of-concept"-studie i djurmodell med
bolagets cellterapi mot antikroppar som för en patientgrupp gör
nuvarande behandling av hemofili A omöjlig. Resultaten från studien
beräknas vara klara före sommaren 2016. Studien har startats efter
ett rådgivande möte med europeiska läkemedelsmyndigheten för att
erhålla särläkemedelsstatus.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Idogen har inlett samarbete med Karolinska Institutet för
utveckling av bolagets metod att omprogrammera humana vita
blodkroppar i syfte att hämma en immunreaktion. Samarbetet innebär en
förstärkning av utvecklingsarbetet med humana celler och är ett
viktigt steg mot en ny behandling av patienter med hemofili A som
utvecklat antikroppar mot sin faktor VIII-behandling.

· Idogens vetenskapliga råd har utökats med Rolf Ljung, professor i
pediatrik vid Lunds universitet och överläkare i pediatrisk
hematologi med särskild inriktning koagulation vid Skånes
universitetssjukhus samt Richard Williams, senior forskare vid
Kennedy Institute of Rheumatology, Oxfords universitet.

RESULTAT I KORTHET

Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår
KSEK 2015 2014 2015 2014 2014
Rörelsens intäkter 83 184 299 184 308
Rörelsens kostnader -2 112 -314 -6 406 -458 -2 257
Rörelseresultat -2 029 -130 -6 107 -274 -1 949
Periodens resultat -2 032 -130 -6 110 -274 -1 952

VD har ordet

När jag summerar tiden från vår notering till nu, kan jag konstatera
att vi tagit en rad viktiga steg mot att förverkliga vår målsättning.
Vi befinner oss i en offensiv utvecklingsfas där vi arbetar på flera
fronter samtidigt. Dels arbetar vi med cellterapi i djurmodeller för
att förstå hur konceptet skall utformas i detalj, samtidigt överför
vi kunskapen från dessa försök till humana celler. Detta är
inledningen på utvecklingen av en produktionsprocess för vår
behandling av svårt blödarsjuka patienter som drabbats av antikroppar
mot faktor VIII.

I utvecklingsarbetet med humana celler har vi nyligen etablerat ett
samarbete med Professor Rolf Kiesslings forskargrupp vid Karolinska
Institutet. Gruppen har gedigen kunskap inom cellterapi baserad på
dendritiska celler och har samtidigt viktig kunskap om de
regulatoriska kraven för cellterapi. Med detta samarbete har vi de
bästa förutsättningarna att lyckas i utvecklingen av vårt tolerogena
vaccin för behandling av blödarsjuka patienter. Vi är givetvis mycket
glada att ha detta arbete igång med en världsledande forskargrupp
inom området.

Under perioden har vi även genomfört ett förberedande möte med det
Europeiska läkemedelsverket (EMA) avseende vår planerade ansökan om
särläkemedelstatus för vår första indikation, hemofili A. Vi känner
en stark tilltro till att kunna tillgodose EMAs krav för att nå
särläkemedelsstatus och har nu startat djurförsök med det humana
protein, koagulationsfaktor VIII som kommer att användas i våra
framtida kliniska studier. Vi förväntar oss att resultaten blir klara
före sommaren 2016 och ambitionen är sedan att nå särläkemedelsstatus
under 2016. Särläkemedelsstatus innebär att produkten ges
marknadsexklusivitet i Europa i tio år samt att vi får stöd från de
regulatoriska myndigheter som granskar upplägg och resultat av
kliniska studier.

När hösten nalkats har vi även kunnat glädja oss åt att två erkända
experter inom viktiga indikationsområden för Idogen har knutits till
bolagets vetenskapliga råd, dels Rolf Ljung, professor i pediatrik
vid Lunds universitet och överläkare i pediatrisk hematologi med
särskild inriktning koagulation vid Skånes universitetssjukhus, och
dels Richard Williams, forskargruppsledare vid Kennedy Institute of
Rheumatology vid Oxfords universitet. Rådet kommer att ha sitt första
möte i slutet av oktober och får en viktig roll för vetenskaplig och
klinisk återkoppling på våra planer. Rolf Ljung kommer även att ha en
särskilt viktig roll i förberedelserna och genomförandet av de
kliniska studierna i hemofili.

Vi är nu inne i en spännande utvecklingsfas och ser förväntansfullt
fram emot resultat som ytterligare bekräftar att vi är på rätt väg i
vårt arbete. Vi befinner oss i början av en resa med en fantastisk
potential - det är en stark drivkraft för oss alla som arbetar med
Idogens verksamhet!

Lars Hedbys, VD, Idogen AB

Kort om Idogen
Idogen utvecklar tolerogena vacciner som omprogrammerar
immunförsvaret. Benämningen "tolerogent" kommer av att immunförsvaret
efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär ett nytt
behandlingskoncept för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter
transplantation och patienter som står utan behandling efter att ha
utvecklat antikroppar mot ordinarie behandling. Behandlingen bygger
på att en liten andel av patientens dendritiska celler (en sort vita
blodkroppar) tas ut, omprogrammeras och sedan ges tillbaka till
patienten. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna
utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat
antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla
autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har
bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att
minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation.
Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds
Universitet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/idogen/r/kvartalsrapport-q3-juli---september-2...
http://mb.cision.com/Main/12368/9856785/437226.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.