Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-26

IDOGEN: RESULTAT -5,2 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Idogens fokus ligger på att samarbeta med bolagets produktionspartner i processen för att optimera IDO 8-behandlingen inför start av den första patientstudien.

Det skriver vd Anders Karlsson i delårsrapporten på tisagen.

"De landvinningar vi gör i detta vårt längst framskridna projekt är naturligtvis även värdefulla för utvecklingen av våra cellterapier mot andra sjukdomstillstånd. Det gäller inte minst för IDO T som är en potentiell behandling för att skapa tolerans mot oönskad uppreglering av immunförsvaret i samband med organtransplantationer", skriver han.

Idogens rörelseresultat och nettoresultat uppgick till -5,2 miljoner kronor under tredje kvartalet (-4,8), och kassaflödet från löpande verksamhet var -9,0 miljoner kronor (-6,9). Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 21,6 miljoner kronor (29,1).
Författare Direkt-SE