Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-30

Idogen: Valberedning utsedd i Idogen AB

Vid Idogen AB:s ("Idogen") årsstämma den 17 maj 2017 beslutades att
bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar
av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den
ägarstatistik per den 30 september 2017 som bolaget erhåller från
Euroclear Sweden AB. I enlighet med årsstämmans beslut om riktlinjer
för valberedning har styrelsens ordförande Agneta Edberg tagit fram
namn från de tre största ägarna.

Valberedningen, bestående av Cecilia Hollerup (representerar HCN
group), Rolf Ehrnström (representerar Ventac Holdings (Cyprus) Ltd)
och Leif G. Salford, har samlats. Cecilia Hollerup har utsetts till
valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande Agneta Edberg
adjungeras tillsammans med CFO Ingvar Karlsson (sekreterare).
Valberedningens arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2018
har inletts. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående
frågor:

a) förslag till ordförande vid årsstämman;

b) förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;

c) förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;

d) förslag till arvode till revisorer;

e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;

f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Aktieägare som har synpunkter och förslag ombedes kontakta
valberedningens ordförande Cecilia Hollerup på e-post:
cecilia.hollerup@holleruppartners.se eller mobiltelefon: 0708-293336

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om
immunförsvaret. Benämningen "tolerogen" kommer av att immunförsvaret
efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt
sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för
svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot -
såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och
patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska
läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod
programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt
motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka
immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig
till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av
hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med
koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent
immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation,
primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas
minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra
transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för
cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk
upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök
www.idogen.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/idogen/r/valberedning-utsedd-i-idogen-ab,c2378060
http://mb.cision.com/Main/12368/2378060/743628.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.