Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

Idogen: Valberedningens förslag inför Idogen ABs årsstämma

Inför årsstämman den 25 juni 2019 i Idogen AB (publ), har
valberedningen framlagt sitt förslag avseende val och arvodering av
styrelse och revisor. Valberedningen föreslår omval av samtliga
befintliga styrelseledamöter samt omval av styrelseordföranden.

Valberedningen inför årsstämman har bestått av Rolf Ehrnström
(ordförande), representerande Ventac Holdings (Cyprus) Limited, Leif
G. Salford och Hans-Olof Sjögren. Styrelsens ordförande Agneta Edberg
har adjungerats till valberedningen.

Inför årsstämman föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av
fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, att omval ska ske
av Agneta Edberg, Leif G. Salford, Christina Herder och Karin
Hoogendoorn

som styrelseledamöter, att omval ska ske av Agneta Edberg som
styrelseordförande samt att styrelsearvode (plus sociala avgifter)
ska utgå med 300 000 kr per år till styrelseordförande och med
vardera 150 000 kr per år till övriga styrelseledamöter.

Information om personerna som föreslås för omval finns i
årsredovisningen och på bolagets hemsida (www.idogen.com).

Vidare föreslår valberedningen att ett registrerat revisionsbolag utan
suppleant utses till revisor samt att Deloitte AB omväljs som
revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria
Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till
revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer.

Årsstämman i Idogen AB kommer att hållas den 25 juni 2019 kl. 15.00 i
Gamla Gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund.
Kallelsen till årsstämman beräknas offentliggöras under vecka 21.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 maj 2019.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att
undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller
kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets
längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten
av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande
antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra
avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID,
inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar.
Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en
gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling
har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en
stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/idogen/r/valberedningens-forslag-infor-idogen...
https://mb.cision.com/Main/12368/2813377/1044866.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.