Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-26

IFS: IFS IoT-lösning hjälper Songa Offshore koppla upp oljeriggar för ökad driftsäkerhet

IoT-data från tusentals sensorer på oljeriggar möjliggör att förutse
servicebehov, sänka kostnader, förbättra datakvalitet samt
effektivisera processer

IFS (http://www4.ifsworld.com/l/5332/2015-08-10/2qts7r) meddelar att
den internationella borrentreprenören Songa Offshore
(http://www.songaoffshore.com/) har driftsatt IFS IoT Business
Connector™
(http://www.ifsworld.com/se/losningar/ifs-applications/iot-business-conne...)
för att göra oljeriggars IoT-data (Internet of Things) tillgänglig i
affärssystemet IFS Applications™
(http://www.ifsworld.com/se/losningar/ifs-applications/).

Songa Offshore är en internationell borrentreprenör verksam i
Nordatlanten och driver sju riggar. Långsiktigt underhållsarbete är
högprioriterat för borrentreprenörer eftersom driftstopp har en
direkt inverkan på företagens resultat. För att övervaka
utrustningens driftsäkerhet och prestanda har Songa Offshore valt att
koppla IoT-sensorer till 600 anläggningar på fyra av företagets
riggar.

- Songa Offshore ser stor strategisk potential i att dra nytta av IoT
för att reducera tidsåtgången för manuell dataregistrering,
automatisera processer samt att konvertera rådata till
affärsinformation som stödjer och förbättrar våra analyser och
prognoser, säger Mark Bessell, Chief Operating Officer, Songa
Offshore.

För att ytterligare förbättra underhållseffektiviteten har Songa
Offshore driftsatt IFS IoT Business Connector vilket gör det möjligt
att dra nytta av IoT-datan i affärssystemet IFS Applications. I ett
första steg har lösningen implementerats för de viktigaste
dieselmotorerna och elektriska motorerna ombord på riggarna.

Lösningen gör det möjligt för Songa Offshore att skicka driftdata från
anläggningarna till IFS Applications, där informationen utgör grunden
för planering och optimering av underhållsarbetet. Ännu viktigare är
lösningens centrala roll i Songa Offshores "Class on
Location"-strategi för dokumentering av riggens prestanda. Tack vare
en ökad automatisering och bättre kontroll över utrustningen är Songa
Offshores målsättning att reducera både planerade och oplanerade
driftstopp, vilket innebär betydande kostnadsbesparingar. Resultatet
är längre tid mellan servicetillfällen, förbättrad driftsäkerhet,
ökad livslängd på utrustningen samt kostnadsbesparingar genom ökad
automatisering.

Tidigare registrerade Songa Offshores personal alla mätvärden manuellt
i underhållssystemet. Tack vare IoT-lösningen görs anläggningsdata
tillgänglig automatiskt i affärssystemet, vilket sparar tid och ger
bättre datakvalitet. I nästa steg ska användningen av IFS IoT
Business Connector breddas för att ta emot data från fler
anläggningar samt att utöka systemet genom att installera sensorer på
befintlig utrustning. Detta kommer att förbättra driftsäkerhet och
effektivitet ytterligare.

- Driftsättningen av IFS IoT-lösning innebär stora förbättringar i
fråga om driftsäkerhet, service och kostnadsbesparingar. Genom att
skicka data från sensorerna till IFS Applications kan vi reagera
mycket snabbare på servicebehov och även arbeta proaktivt för att
förebygga problem innan de inträffar, säger Vardans Saribekjans,
Senior Technician, Songa Offshore.

- Songa Offshore är ett utmärkt exempel på hur ett
anläggningsintensivt företag kan dra nytta av IFS IoT Business
Connector. Genom att sammankoppla hela flödet från inhämtning av data
till analys och vidare till IFS Applications kan företaget omvandla
informationen till konkreta handlingar och därigenom gå från en hög
av data till en optimerad underhållsplan, säger Dan Matthews, CTO,
IFS.

Mer information om hur IFS hjälper företag med digital transformation
finns här: www.ifsworld.com/iot.

Anders Lundin, PR Manager for IFS Strategic Marketing and
Communications. Telefon: 46 8 58 78 45 00, press@ifsworld.com

Om IFS

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela
världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller
anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår
branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus
gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 300 medarbetare stödjer
fler än en miljon användare över hela världen genom lokala kontor och
ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com
(http://www.ifsworld.com).

Följ IFS på Twitter: @ifsworld (http://www.twitter.com/ifsworld)

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog:
http://blog.ifsworld.com/

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ifs/r/ifs-iot-losning-hjalper-songa-offshore-k...

Författare WKR