Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-14

IFS: Kommuniké från årsstämma i IFS den 14 mars 2016

Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ.) har den 14 mars 2016
hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste besluten
och deras huvudsakliga innehåll.

UTDELNING
På begäran av aktieägare representerande cirka 12,1 procent av
aktierna i bolaget beslutade årsstämman om minoritetsutdelning om
3,18 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen
fastställdes den 16 mars 2016.

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat-
och balansräkning för bolaget, samt koncernens resultat- och
balansräkning.

ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
Ägare representerande en majoritet av aktierna i bolaget röstade för
att bevilja styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Aktieägare representerande
cirka 12,1 procent av aktierna i bolaget röstade dock emot
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och bolagets verkställande
direktör.

STYRELSE, REVISORER OCH ARVODEN
Årsstämman beslutade i enlighet med förslag från bolagets huvudägare
IGT Holding IV AB, nämligen:

· att styrelsen ska ha sju ordinarie ledamöter utan
styrelsesuppleanter,

· att omvälja Neil Masom och att välja Lars Wollung, Måns Hultman,
Jonas Persson, Markus Roithmeier, Per Franzén och Johannes Reichel
till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma,

· att välja Lars Wollung till styrelseordförande och Per Franzén
till vice styrelseordförande,

· att omvälja PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för
tiden intill slutet av nästa årsstämma; auktoriserade revisorn
Nicklas Kullberg (huvudansvarig sedan 2012) kvarblir som
huvudansvarig revisor,

· att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 2 300 000
kronor, varav 1 000 000 kronor till ordföranden och 300 000 kronor
till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i
bolaget och som inte är anställda av EQT Partners AB eller dess
dotterbolag, samt ett oförändrat arvode om 100 000 kronor som
ytterligare ersättning för arbete som ordförande i
revisionsutskottet, samt

· att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.
MINORITETSREVISOR OCH SÄRSKILD GRANSKARE
Aktieägare representerande cirka 12,1 procent av aktierna i bolaget
begärde att en minoritetsrevisor ska utses av Bolagsverket, att delta
i revisionen tillsammans med bolagets revisor för tiden till och med
nästa årsstämma.

Aktieägare representerande cirka 12,1 procent av aktierna i bolaget
begärde att en särskild granskare ska utses av Bolagsverket att
granska vissa förhållanden rörande bolaget och koncernen för
räkenskapsåret 2015 samt tiden fram till årsstämman.

ERSÄTTNING TILL BOLAGSLEDNINGEN
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning
till IFS bolagsledning, inklusive bolagets verkställande direktör, i
huvudsak i enlighet med styrelsens förslag.

VALBEREDNING
Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från bolagets
huvudägareägare IGT Holding IV AB, att inte utse någon valberedning
eller anta några riktlinjer för utseende av valberedning inför
kommande årsstämma.

Jesper Alwall, Chefsjurist. Telefon: +46 8 58 78 45 00,
jesper.alwall@ifsworld.com

Frédéric Guigues, Investor Relations. Telefon: +46 8 58 78 45 00,
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS

IFS™ är en ledande global leverantör av affärssystem som hjälper
företag att bli mer flexibla. Med omfattande kunskaper inom utvalda
branscher erbjuder IFS ett flexibelt, helintegrerat affärssystem
(ERP) inklusive lösningar för underhåll (EAM) och service. IFS
grundades 1983 och är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) med cirka 2
800 anställda. IFS stödjer fler än 1 miljon användare över hela
världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer
information finns på www.ifsworld.com.

Följ IFS på Twitter: @ifsworld (http://www.twitter.com/ifsworld)

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog:
http://blog.ifsworld.com/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall
offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2016 kl.
17.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ifs/r/kommunike-fran-arsstamma-i-ifs-den-14-ma...
http://mb.cision.com/Main/855/9934217/488529.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.