Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-01

IFS: Ny studie visar stora skillnader i digital mognad mellan branscher: flygindustrin i topp medan olja och gas släpar efter

Big data, ERP och IoT de viktigaste investeringsområdena för digital
transformation, men ett av tre företag är oförberedda på grund av
kompetensbrist

IFS (http://www4.ifsworld.com/l/5332/2015-08-10/2qts7r) presenterar
resultatet av den globala studien "Digital Change Survey" som
genomförts i branscherna tillverkning, olja och gas, flygindustrin,
bygg och anläggning samt service. Undersökningen är baserad på svar
från 750 beslutsfattare i 16 länder och har genomförts av
undersökningsföretaget Raconteur.

Hög investeringsvilja
Nästan 90 procent av de tillfrågade företagen har "tillräcklig" eller
"mer än tillräcklig" finansiering för digital transformation, vilket
indikerar en stark vilja att investera i digital teknik för att
utveckla företaget och dess konkurrenskraft. De svenska företagen
ligger något under genomsnittet där motsvarande siffra är 85 procent.
Bland de svenska företagen anger 10 procent att investeringen är
otillräcklig, endast Spanien (13 procent), Polen (13 procent) och
Danmark (18 procent) ligger högre. Det globala genomsnittet är 6%.

De tre områden som rankats högst, av fjorton listade teknikområden,
gällande kommande investeringar för digital transformation under den
närmaste treårsperioden är: Big Data och analysverktyg (47 procent),
Enterprise Resource Planning (ERP) (38 procent) och Internet of
Things (36 procent). Samma områden är hetast att investera i för
Sverige men med en annan fördelning: IoT (50 procent), Big Data och
analys (50 procent) och ERP (34 procent).

-Dagens företag förstår uppenbarligen vikten av att fokusera på
digital transformation för att säkra framtida konkurrenskraft.
Tekniker som Big data och analys, ERP och IoT spelar en vital roll i
att utveckla verksamheter. Företag måste tillämpa dessa innovativa
tekniker tillsammans med relevant branschkunskap för att lyckas med
den digitala transformationen, säger Antony Bourne, VP Global
Industry Solutions, IFS.

Kompetensbrist ett problem
Oroväckande är att mer än en tredjedel av företagen (34 procent) är
något eller helt oförberedda för att hantera digital transformation
på grund av kompetensbrist. Bland de svenska företagen är motsvarande
siffra 27 procent. På frågan om vilka områden som kommer att drabbas
värst av kompetensbristen svarade 40 procent "beslutsstöd (BI)", 39
procent "IT-säkerhet", samt 30 procent "AI och robotteknik". För
svenska företag förväntas kompetensbrist främst inom beslutsstöd (BI)
(48 procent), IT-säkerhet (40 procent) och AI/robotteknik (33
procent).

-Även om ny teknik är viktigt för digital transformation är det
tydligt att tillgång till rätt kompetens är avgörande. Det är
oroväckande att fler än en tredjedel av företagen inte har rätt
kompetens för att förverkliga det digitala transformationsabetet.
Dessa organisationer måste skapa konkreta planer och kartlägga vilka
roller som är viktiga för framgång inom just deras branscher. De
måste även arbeta hårt för att identifiera och attrahera nya talanger
samt utbilda och behålla befintlig personal, säger Antony Bourne.

Analysföretaget ARC Advisory Groups direktör för Enterprise Software,
Ralph Rio, tillägger:

-Investeringar i industriell IoT ger ofta mycket hög ROI vilket driver
på användningen. Kompetensbrist kan dock vara en barriär, vilket IFS
undersökning visar. Därför vill företag som använder IoT arbeta
tillsammans med företag som IFS, som erbjuder ledande IoT-lösningar.

Stora skillnader mellan olika branscher
På frågan om mognadsgraden när det gäller digital transformation, dvs.
faktiska framsteg, svarade 31 procent av de tillfrågade att de är
mogna, deras företag befann sig på en av de två högsta
mognadsnivåerna på en femgradig skala. Inom flygbranschen svarade
hela 44 procent att de ansåg sig mogna och drar nytta av digital
transformation idag. På andra plats kom bygg- och
anläggningsbranschen, där motsvarande siffra var 39%. Längst ner på
skalan finns olja- och gasbranschen, där bara 19 procent av de
tillfrågade ansåg att de är mogna att dra nytta av digital
transformation.

-Skillnaderna i digital mognad mellan de olika branscherna är
påfallande. Flygindustrin är hårt konkurrensutsatt och företag har
kommit långt i att utnyttja ny teknik som exempelvis prediktivt
underhåll och tillverkning av reservdelar via 3D-printing, vilket
bidrar till framgångsrik digitalisering, säger Antony Bourne.

Bland de svenska företagen anser 29% av respondenterna att deras
organisation är mogen och har förutsättningarna att dra nytta av
digital transformation.

Intern effektivitet främsta drivkraften
43 procent av de tillfrågade angav "intern processeffektivitet" som
den viktigaste drivkraften bakom digital transformation. "Accelerera
innovation" (29 procent) och "tillväxtmöjligheter i nya marknader"
(28 procent) angavs som de andra och tredje viktigaste drivkrafterna.
För de svenska företagen är de viktigaste drivkrafterna: intern
processeffektivitet (48 procent), förändrade kundbehov (33 procent)
och accelerera innovation (29%). Sverige är det land som rankar
"förändrade kundbehov" högst av alla länder. (33% jämfört med det
globala genomsnittet på 23%).

Svenska företag saknar organisatorisk styrningsmodell
Trots de praktiska och tekniska utmaningarna med digital
transformation är den största barriären globalt den mänskliga
faktorn: "motvilja till förändring" rankas högst (42 procent) av
fjorton listade möjliga barriärer. De andra och tredje största
barriärerna är: "säkerhetshot" (39 procent) samt "frånvaro av
nödvändig organisatorisk styrningsmodell" (38 procent). Här sticker
de svenska företagen ut och anger "frånvaro av nödvändig
organisatorisk styrningsmodell (55 procent) som den främsta
barriären, före säkerhetshot (46 procent) och motvilja inför
förändring (40 procent).

Vilka teknologier kommer att få störst disruptiv påverkan för företag?
Big data sågs som den mest disruptiva teknologin med ett resultat på
7,2 av 10. På andra plats kom automatisering (7,0) och på tredje
plats IoT (6,6). Även om big data rankades högst finns det en
betydande minoritet som ser automatisering som den teknologi som
kommer att ha störst genomslag. Mer än 40 procent rankade
automatisering som 8 eller högre av 10 medan endast 32 procent gav
samma höga betyg till big data. Inom bygg- och flygindustrin samt
tillverkning rankade 48 procent, 48 procent respektive 50 procent
automatisering >8/10, vilket gör automatisering till den högst
rankade teknologin med avseende på disruptiv påverkan.

Om undersökningen
Denna undersökning beställdes av IFS för att utvärdera mognadsgraden
när det gäller digital transformation. Undersökningen utfördes som
djupintervjuer av undersökningsföretaget Raconteur Custom Publishing
och baserades på 750 beslutsfattare i 16 länder inom branscherna olja
och gas, flygindustrin, bygg och anläggning, tillverkning samt
service. Länderna i undersökningen var USA, Kanada, Storbritannien,
Sverige, Tyskland, Frankrike, Kina, Japan, Australien, Norge,
Danmark, Nederländerna, Spanien, Polen, Mellanöstern samt Indien.

Anders Lundin, PR Manager for IFS Strategic Marketing and
Communications. Telefon: 46 8 58 78 45 00, press@ifsworld.com

Om IFS

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela
världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller
anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår
branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus
gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 300 medarbetare stödjer
fler än en miljon användare över hela världen genom lokala kontor och
ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com
(http://www.ifsworld.com).

Följ IFS på Twitter: @ifsworld (http://www.twitter.com/ifsworld)

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog:
http://blog.ifsworld.com/

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ifs/r/ny-studie-visar-stora-skillnader-i-digit...

Författare Cision