Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-02

Igrene: AB Igrene gör en riktad nyemission

Styrelsen i AB Igrene, har med stöd i bemyndigandet från årsstämman
den 22 januari 2018, beslutat om en riktad nyemission om högst 2 250
000 aktier till en teckningskurs om 2,00 kronor per aktie, vilket
också reflekterar aktuell marknadskurs under den senaste månaden. Vid
full teckning tillförs Bolaget genom den riktade nyemissionen
maximalt 4,5 miljoner kronor innan emissionskostnader.

Aktier i den riktade nyemissionen får med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt tecknas av Krefting Finans AB.

Den riktade nyemissionen innebär en utspädningseffekt om maximalt 17,1
procent vid full teckning, varvid antalet utestående aktier ökar med
högst 2 250 000 från 10 895 469 till högst 13 145 469 och
aktiekapitalet ökar med högst 225 000 kronor från 1 089 546,9 kronor
till högst 1 314 546,90 kronor.

Kapitalanskaffningen gör det möjligt för Igrene att förbereda samt
efter vintern återuppta och slutföra det i december avbrutna
produktionstestet. Därefter avser bolaget lämna in de färdigställda
ansökningshandlingarna för bearbetning och miljötillstånd.

Bolagets avtal med den danska fonden Formue Nord Markedsneutral A/S,
angående en konvertibelbaserad sk Equity Line om 15 Mkr, har
samtidigt blivit ytterligare förbättrat och kvarstår som ett framtida
finansieringsalternativ för att accelerera och finansiera Bolagets
vidareutveckling.

Genom dessa finansieringslösningar tillförsäkras Igrene de nödvändiga
resurserna för att fortsätta arbetet mot kommersiell utvinning av
metangas och förverkliga möjligheterna till en inhemsk energikälla.

För ytterligare information kontakta:

Lars Svensson, VD

lars.svensson@igrene.se

070-295 30 70

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 januari, 2019

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna.
Bolaget är noterat på Spotlight Stock market och har cirka 3 000
aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år
sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.
Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål
förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det
handlar om.

Igrene har varit verksamt i 13 år. Bolaget har undersökningstillstånd
för gas och olja inom mycket stora områden av den del av
Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där
förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är
goda.

Med de undersökningstillstånd, som nyligen utverkats, ämnar Igrene att
fördjupa undersök-ningsarbetet även på några platser innanför
kraterkanten.

Se www.igrene.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/igrene/r/ab-igrene-gor-en-riktad-nyemission,c2...
https://mb.cision.com/Main/11631/2710042/970746.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.