Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-11

Igrene: AB Igrene offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

AB Igrene, offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets
företrädesemission, vars teckningstid inleds den 12 november 2019.
Memorandum och anmälningssedel för teckning utan teckningsrätt finns
tillgängliga på bolagets (www.igrene.se), Spotlight Stock Markets
(www.spotlightstockmarket.com) och Eminova Fondkommissions
(www.eminova.se) respektive hemsidor.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningstid: 12 november - 26 november 2019

Teckningskurs: 1,70 SEK per aktie

Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 13 115 469 aktier.

Vid full teckning uppgår total emissionslikvid till cirka 22,3 MSEK.

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen
den 8 november 2019 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets
räkning förda aktieboken äger företrädesrätt vid teckning. Aktieägare
i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Det
krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) aktie.

Även de som tidigare inte är aktieägare i Igrene är välkomna att
teckna, och erhåller tilldelning i mån av utrymme. Teckningssedel
finns på Igrenes hemsida www.igrene.se

Antal utestående aktier före nyemissionen: 13 115 469 aktier.

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske
på Spotlight från och med den 12 november och pågå fram till dess att
Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Se vidare
investeringsmemorandum på Igrenes hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, VD

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna
med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har
cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år
sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.
Ett stort antal provborrningar hargenomförts, och i flertalet av
dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om
pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora
områden av den delen av Siljansringen som ligger utanför
nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller
gasen instängd, är goda.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt
att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen
respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/igrene/r/ab-igrene-offentliggor-memorandum-in...
https://mb.cision.com/Main/11631/2958898/1139363.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.