Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-30

Igrene: Det nya produktionshålet överraskar

Första etappen för produktionshålet har nu genomförts med gott
resultat. Redan på litet djup har Igrene lyckats åstadkomma konstant
produktion av metangas under kontrollerade former.

Igår kväll stängdes gasproduktionen av efter 14 dygn med konstant
övervak-ning av gasvolymer, kvalitet, tryck, uthållighet mm. En av de
viktigaste delarna i testet har varit att ta reda på hur många m3
metangas som kan utvinnas per m3 vatten på detta djup. Enligt Igrenes
geologer och reservoaringenjörer från Ryssland skall det gå att få ut
högst 2 m3 gas per m3 vatten. Det franska petroleuminstitutet IFPEN
menar att det handlar om 0.2 m3 gas per m3 vatten.

Nu när testet avslutats kan konstateras att på denna plats inom
Morafältet i ett blott 257 meter djupt hål har Igrene ett
kontinuerligt gasflöde (GLR Gas Liquid Ratio) om 4 m3 metangas per m3
vatten. Härtill kommer fri gas direkt ur hålet. Detta är det första
produktionshål i Sverige där man producerat gas så länge med
kontinuerligt gasflöde. De teoretiska beräkningarna över sannolika
gasvolymer i Morafältet kan redan nu uppgraderas.

Prover har tagits på gas och vatten för analys med avseende på
innehåll. Redan på plats har koncentrationen av metangas kunnat
uppmätas till cirka 97%. Gasens ursprung kommer inte att kontrolleras
i detta skede eftersom hålet är för grunt för att detta skall vara
meningsfyllt.

Nu följer en veckas stillestånd då hålet/reservoaren ska återhämta sig
och där tryckuppbyggnad kontinuerligt avläses. Härefter skall
pumputrustning mm plockas upp och etapp två påbörjas.

Tekniskt sett har testet i etapp ett gått till på sådant sätt att i
det så här långt bara 257 meter djupa hålet har en vanlig
centrifugalpump innesluten i ett rör sänkts ner till 165 meters djup.
Själva röret har perforerats på 118-120 meters djup där vatten till
pumpen tas in. Det är en enkel "down hole degassing pump" med avsikt
att kunna frigöra gas bunden i vatten direkt nere i hålet och få en
minimal hantering av gasmättat vatten vid markytan.

Med så gasmättat vatten som det här är fråga om har en centrifugalpump
på detta djup inte möjlighet att ta hand om allt det vatten som
strömmar in i hålet - pumpen kaviterar.

Av de vattenmängder som kunde uppmätas under borrningen, cirka 30 m3 i
timmen, har tvåveckorstestet utförts med uthållig pumpning av endast
2 m3 vatten i timmen, dvs 1/15 del av vad hålet ger!

I etapp två skall ett 7" foderrör drivas ner och gjutas fast i berget
längs hela bergväggen från markytan och ned. Därefter skall det
borras vidare genom betongen och i öppet berg ner till 500 meters
djup (eller djupare om det bedöms lämpligt) med 6" (157 mm)
borrkrona.

Dessa borrningar, som görs med BOP (blow out preventer) som förhindrar
okontrollerat utflöde av gas, beräknas ta två arbetsveckor beroende
på berggrunden.

Härefter följer en 5 veckor lång testperiod med produktion av gas för
att bl.a mäta gasvolymer, kvalitet, tryck, uthållighet. Under denna
test kommer prover att tas från reservoarer under sedimenten (som
utgör caprock) för att sedan analyseras med avseende på gasens
ursprung.

Efter de tre inledande veckorna av gasproduktion skall hålet vila i en
vecka och därefter fortgår gasproduktionen i ytterligare en vecka.
Sammantaget räknas det med att fullskaletestet skall kunna avslutas i
slutet av oktober månad.

Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, Verkställande Direktör mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år
sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.
Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål
förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det
handlar om.

Igrene har varit verksamt i cirka tolv år. Bolaget har
undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av
den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där
förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är
goda.

Med de nyligen erhållna undersökningstillstånden för ytterligare sju
områden ämnar Igrene att även fördjupa undersökningsarbetet på några
platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/igrene/r/det-nya-produktionshalet-overraskar,c...
http://mb.cision.com/Main/11631/2067979/555169.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.