Du är här

2017-09-01

Igrene: En första analys av borrkärnor är nu klar

Petrografiska undersökningar av borrkärnan från ett 640 meter djupt
hål inom Morafältet har nu slutförts.

Det aktuella borrhålet är beläget cirka 2 200 meter norr om den
borrplats där Igrene så här långt med framgång koncentrerat sina
borrningar inom Morafältet. Detta är ett undersökningshål med avsikt
att ta reda på bergets beskaffenhet och komplettera
berg-grundsmodellen över Morafältet.

Undersökningarna, som utförs av GRSU i Moskva, skall ge svar på
huruvida det finns s.k caprock (lock som håller kvar gasen som kommer
från djupet) och om det under denna caprock finns reservoarberg som
kan härbärgera gasen.

En noggrann analys av mer än 100 prover från borrkärnan visar att här
finns en gedigen caprock med en tjocklek om 370 meter. Denna caprock
består av sedimentära bergarter (kalk av olika sorter) som ligger
horisontellt skiktade och som är så täta att de inte släpper igenom
någon gas. Se bild 1 nedan.

Under caprocken återfinns urberget, som är söndersprucket och poröst
genom att det utsatts för fyra tektoniska händelser -
meteoritnedslag, vulkaniska företeelser och liknande. Den sammanlagda
porositeten är hög liksom permeabiliteten (genomsläpp-ligheten). Se
bild 2 nedan.

Svaren på de frågor som borrningarna och analyserna av borrkärnorna
skulle ge är så-ledes att här finns bra caprock, lock av täta
bergarter som hindrar gas att tränga upp, och att under caprocken
finns bra utrymmen för gasansamling i det sönderspruckna urberget.

Under borrningarna togs ett enda prov på borrkärnan på nivån 377
meter och detta prov visade 85 % koncentration av metan, etan,
propan, butan, pentan och hexan. Nu pågår petrofysiska
undersökningar som komplement till de petrografiska undersökningarna
av borrkärnorna för att utröna förekomsten av metangas och andra
gaser i borrhålet på olika nivåer.

Jämförelser med borrkärnor från borrplatser 2 200 meter söder om det
nu aktuella hålet skall göras för att för att få en mer komplett bild
av hela berggrunden i Morafältet.

För ytterligare information kontakta

Mats Budh, verkställande direktör,

mats.budh@igrene.se

070-650 62 26.

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kon-taktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 september 2017.

(se bilder i bifogad PDF)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/igrene/r/en-forsta-analys-av-borrkarnor-ar-nu-...
http://mb.cision.com/Main/11631/2337539/716675.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.