Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-28

Igrene: Extra Bolagsstämma - Enhälligt beslut

Vid den extra bolagsstämman den 27 augusti 2018 beslutades enhälligt
att Styrelsen är bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före
nästa årsstämma, besluta om emission av konvertibler och nyemission
av teckningsoptioner enligt i huvudsak följande:

· Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.

· Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med
kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med
apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2
kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

· Bolaget skall följa de riktlinjer som finns för att ta tillvara
aktieägarnas intressen på bästa sätt vid utnyttjande av
emissionsbemyndigandet

För ytterligare information kontakta:

Lars Svensson, VD

lars.svensson@igrene.se

070-295 30 70

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år
sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.
Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål
förekommer kontinuerliga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det
handlar om.

Igrene har varit verksamt i tretton år. Bolaget har
undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av
den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskra-tern där
förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är
goda.

Med de nyligen erhållna undersökningstillstånden för ytterligare sju
områden ämnar Igrene att även fördjupa undersökningsarbetet på några
platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/igrene/r/extra-bolagsstamma---enhalligt-beslut...
http://mb.cision.com/Main/11631/2602683/898785.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.