Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Igrene genomför riktad nyemission för rättigheterna till vätgasproduktion

Igrene har tecknat avtal med kanadensiska Proton Technology Inc. (Proton) och dess svenska licensinnehavare All Natural Swedish Energy AB (ANSE), om rätten att använda Protons patenterade teknik för omvandling av metangas till vätgas.

Igrenes långsiktiga alternativ till att producera flytande metangas, LNG, till regionens industrier är att omvandla naturgasen till vätgas med ny teknik som gör det möjligt att helt avlasta atmosfären från växthusgaser. Metangas från inhemsk produktion har potential att vara en betydande klimatneutral källa till vätgas som behövs för landets energiomställning.

Dessutom handlar den teknik Igrene skall tillämpa, för konvertering av metangas från jordens inre till vätgas, sker redan nere i borrhålet, vilket innebär att koldioxiden lämnas kvar i marken.

Avtalet med ANSE och Proton innebär att Igene i ett första steg betalar med 1 million aktier för dessa rättigheter. Parterna har enats om att en kurs om 1.20 kronor per aktie är marknadsmässigt motiverbar utifrån de senaste tio dagarnas handel av Igrenes aktier på Spotlight Stock Market.

Detta innebär att Igrene nyemitterar 1 million aktier till ANSE till en kurs om 1.20 kronor per aktie, vilket motsvarar 1,2 Mkr.

Transaktionerna genomföres som en kvittningsemission.

Först när Igrene går i produktion av metangas i form av LNG och vätgas skall bolaget betala en tillkom-mande licensavgift.

Mats Budh, tf VD

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2021.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.            Se www.igrene.se

Författare Cision