Du är här

2016-05-12

Igrene: Igrene ökar trycket

Pågående tester med produktion av metangas avslutas efter tre dygn på
grund av risk för blow out.

Som tidigare meddelats har Igrene nu startat aktiveringen av det 220
meter djupa hålet i Morafältet. Med en pump speciellt anpassad för
detta hål har bolaget sänkt mottrycket i hålet och därmed fått igång
inströmning av gas i hålet.

Under en begränsad tid har mätningar gjorts avseende dels de volymer
av metangas som kommer med vattnet och avgasas i en speciell tank där
gasen frigörs när trycket utjämnas, dels den fria gas som samtidigt
frigörs i hålet.

Dessa mätningar förväntas ge en uppfattning om gasmängden i relation
till mängden vatten samt den totala mängden gas som kan utvinnas på
relativt grunda djup.

Gasproduktionen startades måndag morgon den 9 maj under kontrollerade
förhållanden. En liten mängd vatten har under tre dygn pumpats enligt
nedanstående tabell. Den totala mängden gas har hela tiden
expanderat.

På eftermiddagen onsdagen den 11 maj måste testet avbrytas då
gasvolymerna i hålet ökat så kraftigt sista timmen att risken för en
blow out (okontrollerat utflöde av gas) förelåg.

När pumpningen av vatten avslutades producerades 25 m3 gas i timmen
men nu hade avgasningsprocessen i hålet kommit igång av sig själv och
innan personal på plats lyckades stoppa gasproduktionen var den
totala mängden uppe i 35 m3 i timmen.

(se tabell pumpresultat i bifogad pdf)
Under sista timmen ökade gasflödet med ca 5m3 och testet avbröts innan
flödena eskalerat. Det fria gasflödet flera timmar efter pumpningen
avbrutits uppmättes till 35m3 gas i timmen.

Ju mer vattentrycket sänks i hålet under pågående pumpning desto mer
gas frigöres. Det innebär att utöver gas bunden i vatten finns här
även fri gas.

Det kan konstateras att Igrene i detta hål har kontakt med en
gasreservoar med fri gas. Det är för närvarande omöjligt att bedöma
reservoarens storlek.

Ytterligare borrningar och fullskaletester måste göras för att få
besked härom.

Under det test som nu avslutats har Igrene på plats kunnat mäta tryck,
volymer, temperaturer och kvaliteten på gasen. Dessa provtagningar
visar att koncentrationen av metangas är så hög som 96-97%.

Prover har dessutom tagits på vattnet efter avgasningsanläggningen och
dessa har sänts till laboratorium för analys av hur mycket gas
vattnet fortfarande innehåller efter avgasning av detsamma.
Preliminär rapport om detta kan föreligga om en dryg vecka.

Laboratoriet gör också isotopundersökningar på gasen för att
fastställa dess ursprung. Rapporten, som förväntas ge besked om det
handlar om djupgas eller fossil gas, dröjer dock minst en månad. Med
tanke på att sedimenten i Siljansringen är för omogna för att
producera fossil gas i kommersiell skala är förväntan att det
sannolikt är djupgas det handlar om.

Tekniska gruppen ska nu utvärdera testresultaten så här långt och
undersöka hur testerna ska gå vidare under kontrollerade
förhållanden. Samtidigt värderas också hur det intilliggande
700-metershålet skall aktiveras.

(se bild i bifogad pdf)

Fackling av gas under ovanstående test

Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, Verkställande Direktör
mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år
sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser längs
Siljansringens perifera delar. Flera provborrningar har genomförts,
och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren
metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det
handlar om.

Igrene har varit verksamt i cirka tio år. Bolaget har
undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av
den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där
förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är
goda.

Se www.igrene.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/igrene/r/igrene-okar-trycket,c2008223
http://mb.cision.com/Main/11631/2008223/515180.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.