Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-11

Igrene: Igrene söker miljötillstånd för kommersiell produktion av naturgas

Igrenes verksamhet inom Morafältet har lett till att bolaget nu hos
Länsstyrelsen Dalarna ansöker

om tillstånd enligt Miljöbalken för utvinning och förvätskning av
naturgas.

I juni månad ansökte Igrene om bearbetningskoncession hos Bergsstaten
om rätt att enligt Minerallagen

utvinna den högkvalitativa metangas som identifierats inom Morafältet.
Med dagens ansökan kommer Igrenes avsikt att utvinna och producera
flyttande naturgas att prövas

av Länsstyrelsen i Dalarna. Dessa två ansökningar kommer nu att prövas
parallellt.

Igrenes omfattande verksamhet med elektromagnetiska flygmätningar och
markprovstagningar,

seismiska mätningar, kärnborrningar och produktionsbrunnar med
åtföljande produktionstester

inom Morafältet sydväst om Mora centralort har givit så positiva
resultat att Igrene nu är berett att

gå vidare från rent undersökande verksamhet till faktisk produktion av
naturgas.

En reservoarmodell har utvecklats för det område inom Morafältet som
Igrenes ansökan avser. Den

utgör en viktig del i Igrenes bedömningar avseende tillgängliga
gasvolymer. Tidigare produktionstester

visar att bolaget är i förbindelse med reservoarer med fri gas inom
detta område, 96 till 97% ren

metangas.
Igrenes teori om gas i Siljansringen bygger på att kolväteföreningar
uppstår vid oorganisk bildning vid

högt tryck i jordens inre. Det handlar således om en abiotisk process.
Hypotesen innebär att kolväten bildas i jordens inre eller jordskorpan
och migrerar mot jordytan via

djupa förkastningar. Organiskt material i ytliga bergarter kan därför
bara utgöra ett komplement till

redan existerande migrerande metan av icke biologiskt ursprung.
Europas största meteoritnedslag inträffade i det som idag kallas
Siljansringen i Dalarna. Nedslaget har

skapat sprickor ned till övre manteln i jordens innandöme, vilka
möjliggör att abiotisk gas kan sippra

upp via dessa förkastningar.
Den nu aktuella ansökan om miljöprövning avser blott en liten del av
Siljansringen.

För ytterligare information kontakta:
Mats Budh, VD
mats.budh@igrene.se
+4670 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg,

för offentliggörande den 11 november 2019.
Om Igrene
AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna
med fokus på gas. Bolaget är

noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.
Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år
sedan. Det är Europas största

meteoritkrater.
Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.
Ett stort antal provborrningar har

genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av
ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om
pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora
områden av den del av

Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna
för att hitta lock, som håller

gasen instängd, är goda.
Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt
att gå i kommersiell produktion

av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.
Se www.igrene.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/igrene/r/igrene-soker-miljotillstand-for-komm...
https://mb.cision.com/Main/11631/2958737/1139273.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.