Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-02

Igrene: Kammarrätten avslår Igrenes överklagande

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd för Igrenes
över-klagande av Förvaltningsrättens avslag till ansökningar om
förlängning av undersökningstillstånd avseende gas.

Igrenes ansökan om förlängning av 10 undersökningstillstånd avseende
gas i Siljansringen godkändes av Bergsstaten betr 3 områden men
avslogs när det gäller övriga 7 områden.

Detta avslagsbeslut har Igrene överklagat till Förvaltningsrätten och
sedan vidare till Kammarrätten, som nu avslagit ansökan om
prövningstillstånd.

Igrene har i sitt överklagande hävdat och motiverat att när det gäller
till-ståndshanteringen av gas och olja inom ramen för Minerallagen så
krävs vägledning och prejudikat eftersom denna prospektering skiljer
sig så väsentligt från prospektering avseende traditionella
mineraler.

Kammarrätten har inte motiverat sitt beslut att vägra
prövningstillstånd.

Igrene kommer sannolikt inte att överklaga detta beslut alldenstund
bola-get alltjämt innehar undersökningstillstånd för 10 områden (3
som för-längts enligt ovan och dessutom 7 helt nya tillstånd).

Kammarrättens beslut medför inga allvarliga konsekvenser för Igrene
utan bolaget fortsätter sitt prospekteringsarbete inom de områden som
bolaget besitter.

Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, Verkställande Direktör mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 februari 2017.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna.
Bolaget är noterat på AktieTorget och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år
sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.
Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål
förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det
handlar om.

Igrene har varit verksamt i 14 år. Bolaget har undersökningstillstånd
för gas och olja inom mycket stora områden av den del av
Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där
förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är
goda.

Med de undersökningstillstånd, som nyligen utverkats, ämnar Igrene
fördjupa undersök-ningsarbetet även på några platser innanför
kraterkanten.

Se www.igrene.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/igrene/r/kammarratten-avslar-igrenes-overklaga...
http://mb.cision.com/Main/11631/2179574/623060.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.