Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-16

Igrene: Länsstyrelsen Dalarna underrättar regeringen om Igrenes ansökan

Igrenes har i november 2019 hos Länsstyrelsen Dalarna ansökt om
tillstånd enligt Miljöbalken för utvinning och förvätskning av
naturgas inom det så kallade Morafältet i Siljansringen

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen kräver i enlighet med
Miljöbalken snart besked i frågan om regeringen förbehåller sig
prövningen av tillåtligheten av Igrenes verksamhet.
Miljödele-gationens förfrågan till regeringen skall ses mot bakgrund
av regeringsöverenskommelsens ambitio-ner att "prospektering och
nyexploatering av kol, olja och fossilgas bör förbjudas".

I avvaktan på besked från regeringen fortsätter
Miljöprövningsdelegationen sin beredning av Igrenes ansökan, meddelar
Miljödelegationens sakkunnige Eva Staffansson.

Igrene har i sin ansökan till Länsstyrelsen utvecklat och motiverat de
miljömässiga argument som talar för naturgasutvinning i
Siljansringen. Igrene vidhåller att naturgasutvinning i Sverige ger
miljö-mässiga fördelar.

Mats Budh

Styrelseledamot och handläggare

av Igrenes ansökan om miljöprövning

+4670 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 januari 2020.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna
med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har
cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år
sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.
Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av
dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om
pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora
områden av den del av Siljansringen som ligger utanför
nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller
gasen instängd, är goda.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt
att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen
respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/igrene/r/lansstyrelsen-dalarna-underrattar-re...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.