Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-05

Igrene: Nyemission i Igrene

AB Igrenes styrelse har med stöd av bemyndigandet från extra
bolagsstämma den 13 juni 2016 beslutat genomföra en nyemission
omfattande ca 23,5 Mkr, allt i enlighet med bolagets utvecklingsplan.

Nyemissionen omfattas av emissionsgarantier om 15 MKr. Därtill har
samtliga styrelseledamöter meddelat att de avser delta i nyemission.

Nyemissionen omfattar högst 1 301 650 aktier till en kurs om 18,00
kronor per aktie, med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Fulltecknad nyemission inbringar cirka 23,5 Mkr.

Teckningskursen medför en rabatt om ca 22 procent, jämfört med den
vägda genom-snittliga handelskursen under hela augusti 2016. Bolaget
har i samband med förelig-gande nyemission för första gången valt att
arrangera en emissionsgaranti. Detta moti-veras av styrelsens
bedömning att garantin medför att förberedelserna för kommersiell
försäljning av gasen från provproduktionen i Mora kan fortsätta med
kortaste möjliga ledtider.

Antal aktier i nyemissionen 1 301 650

Nuvarande antal aktier 7 376 020

Teckningstid 15 - 30 september 2016

Sista dag inkl företrädesrätt 9 september 2016

Första dag exkl företrädesrätt 12 september 2016

Avstämningsdag för företräde 13 september 2016

Handel i teckningsrätter 15 - 28 september 2016

Handel i BTA Från och med den 15 september till och med fram till dess emissionen har registrerats hos bolagsverket.

Teckningsrätter:

För en gammal aktie erhålles 3 teckningsrätter

Det krävs 17 teckningsrätter

för att teckna 1 ny aktie

Fullständigt informationsmemorandum, anmälningssedlar mm kommer inför
teckningsperioden att finnas tillgänglig på www.igrene.se och på
www.eminova.se.

För ytterligare information För frågor avseende emissionen kontakta:

Kontakta Mats Budh, verkställande direktör, Eminova Fondkommission AB

mats.budh@igrene.se info@eminova.se

070-650 62 26. 08-684 211 00

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år
sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.
Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål
förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det
handlar om.

Igrene har varit verksamt i cirka tolv år. Bolaget har
undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av
den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där
förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är
goda.

Med de nyligen erhållna undersökningstillstånden för ytterligare sju
områden ämnar Igrene att även fördjupa undersökningsarbetet på några
platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/igrene/r/nyemission-i-igrene,c2071888
http://mb.cision.com/Main/11631/2071888/557723.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.