Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-18

Igrene: Testdata verifierar högre gasvolymer

Det dynamiska förloppet vid senaste produktionstestet av VM 5, i
oktober/november 2017, har analyserats vidare. Företagets
internationella teknikgrupp har nyligen varit samlad och gått igenom
detaljerade testdata. Efterföljande beräkningar och kontroller kan nu
verifiera att under testets slutfas uppnåddes ett flöde av naturgas
på ca 1 000 normal kubikmeter i timmen (N kbm/h).

Under testet ökades produktionen genom att minska på förstrypningen av
gasflödet ut från brunnen. Detta medförde ett ökat övertryck (4,5
bar) i avskiljningstanken. Gasströmningen genom flödesmätaren
förbikopplades då mätområdet överskreds. Dessa betingelser hölls
konstanta under 14 timmar. Därefter ökades åter förstrypningen för
att successivt avsluta produktionstestet.

Testutrustningen är ursprungligen konstruerad för att utvinna gas som
är löst i vatten. För varje kubikmeter vatten kan ca 3 kubikmeter gas
frigöras. Flödesmätaren är anpassad för ett gasflöde av max 100 N
kbm/h. Genom att förbikoppla mätaren kunde flödet ökas och där
volymen nu istället har beräknats med hjälp av insamlade testdata.

Vi ser nu helt andra betingelser. Vi ser en stor andel fri gas, större
volymer och högre tryck. För att dessa högre flöden och dess
varaktighet ska kunna fastslås, genom en nytt produktionstest, så
måste utrustningen samt produktionsbrunnen modifieras och säkras för
helt andra flöden och tryck.

Målet är att ett nytt produktionstest ska påbörjas under april månad
eller så snart utrustningen är modifierad och kylan släppt.

För ytterligare information kontakta:
Lars Svensson, VD
lars.svensson@igrene.se
070-295 30 70
Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 januari 2018

Om Igrene
AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna.
Bolaget är noterat på AktieTorget och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år
sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.
Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål
förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det
handlar om.

Igrene har varit verksamt i 13 år. Bolaget har undersökningstillstånd
för gas och olja inom mycket stora områden av den del av
Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där
förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är
goda.

Med de undersökningstillstånd, som nyligen utverkats, ämnar Igrene att
fördjupa undersök-ningsarbetet även på några platser innanför
kraterkanten.

Se www.igrene.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/igrene/r/testdata-verifierar-hogre-gasvolymer,...
http://mb.cision.com/Main/11631/2434171/779413.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.