Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-11

Igrene: Valberedningens förslag inför årsstämman i Igrene

Inför årsstämman den 28 januari 2019 i AB Igrene (publ) föreslår
valberedningen omval av Annette Berkhahn Blyhammar, Karl-Åke
Johansson och Mats Budh.

Till ny ordinarie ledamot föreslås den tidigare styrelsesuppleanten
Olle Starrin. Styrelsen föreslås därmed bestå av fyra ledamöter.

Som suppleant föreslås Andreas Gidlund, ansvarig för fältarbeten mm i
AB Igrene.

Tidigare styrelseledamöter Anders Rydberg och Yvonne Vertes von
Sikorszky avstår omval men kvarstår som aktiv deltagare i Igrenes
nätverk.

Till valberedning föreslås omval av:
Jack Gottling, Mora, ordförande
Tomas Wikner, Mora, ledamot

Arvoden
Valberedningen föreslår ett sammanlagt fast styrelsearvode om 197 625
kronor, varav till styrelsens ordförande 93 000 kronor (motsvarande
två prisbasbelopp för 2019), styrelsens vice ordförande (om sådan
utses)

46 500 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp för 2019) och till övriga
ledamöter 23 250 kronor per ledamot (motsvarande ett halvt
prisbasbe-lopp för 2019) samt till suppleanter 11 625 kronor
(motsvarande en fjärdedels prisbasbelopp).

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Till valberedningen föreslås arvode utgå enligt följande.
Valberedningens ordförande: 2 000 kronor
Ledamot i valberedningen: 1 000 kronor

För ytterligare information kontakta:
Anders Rydberg, ordförande eller Lars Svensson, VD
anders.rydberg@igrene.se lars.svensson@igrene.se
070-536 32 36 070-295 30 70

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna.
Bolaget är noterat på AktieTorget och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år
sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.
Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål
förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det
handlar om.

Igrene har varit verksamt i 13 år. Bolaget har undersökningstillstånd
för gas och olja inom mycket stora områden av den del av
Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där
förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är
goda.

Med de undersökningstillstånd, som nyligen utverkats, ämnar Igrene att
fördjupa undersökningsarbetet även på några platser innanför
kraterkanten.

Se www.igrene.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/igrene/r/valberedningens-forslag-infor-arsstam...
https://mb.cision.com/Main/11631/2716106/975318.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.