Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-13

Igrene: Valberedningens förslag inför årsstämman i Igrene

Inför årsstämman den 27 januari 2020 i AB Igrene (publ) föreslår
valberedningen omval av Annette Berkhahn Blyhammar, Karl-Åke
Johansson och Mats Budh.

Till ny ordinarie ledamot föreslås Carin Nises.

Styrelsen föreslås därmed bestå av fyra ordinarie ledamöter.

Som suppleant föreslås omval av Andreas Gidlund.

Carin Nises, f 1955, är civilekonom och boende i Mora. Carin har bred
erfarenhet både som ekonom och vd i många företag och inom flera
branscher. Sedan 2008 bedriver hon konsultverksamhet inom
organi-sations- och affärsutveckling, ekonomistyrning mm.

Carin har haft ett flertal styrelseuppdrag och är just nu ordförande
för Almi Företagspartner Gävle-Dala AB och Stiftelsen Vasaloppsleden.

Som revisor föreslår valberedningen PricewaterhouseCoopers AB, PwC,
med Martin Johansson som ansvarig revisor. Martin har bl.a erfarenhet
från olja, gas och gruvsektorn genom ett flertal mindre och
medelstora verksam-heter inom såväl prospektering som produktion i
Sverige, Norge, Finland, Ryssland och USA.

Till valberedning föreslås omval av:

Jack Gottling, Mora, ordförande

Tomas Wikner, Mora, ledamot

Arvoden

Valberedningen föreslår ett sammanlagt fast styrelsearvode om 201 025
kronor, varav till styrelsens ordförande 94 600 kronor (motsvarande
två prisbasbelopp för 2020), styrelsens vice ordförande (om sådan
utses)

47 300 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp) och till övriga
ledamöter 23 650 kronor per ledamot (motsvarande ett halvt
prisbasbelopp) samt till suppleant 11 825 kronor (motsvarande en
fjärdedels prisbasbelopp).

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Till valberedningen föreslås arvode utgå enligt följande.

Valberedningens ordförande: 2 000 kronor

Ledamot i valberedningen: 1 000 kronor

För ytterligare information kontakta:

Karl-Åke Johansson Per Ahlenbäck

Ordförande Verkställande direktör

karl-ake@minexp.se per.ahlenback@igrene.se

070-625 22 57 070-224 29 80

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 13 januari 2020

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna
med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har
cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år
sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.
Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av
dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om
pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora
områden av den del av Siljansringen som ligger utanför
nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller
gasen instängd, är goda.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt
att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen
respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/igrene/r/valberedningens-forslag-infor-arssta...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.