Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-31

Ikano Bank: Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2018-06

Vi bygger för framtiden
"2018 inleddes med tillväxt på de flesta marknaderna. Arbetet för att
säkerställa långsiktig lönsam tillväxt och kundnytta fortsatte och
relaterade kostnader påverkade resultatet för perioden negativt.
Resultatet för 2018 påverkades också positivt av en
portföljförsäljning. Vi arbetar med att öka vår kostnadseffektivitet
och lönsamhet samtidigt som vi bygger om och bygger till för att
stärka vår framtida konkurrenskraft. Sammantaget kan jag konstatera
att vi har bra kunderbjudanden, affärsvolymen har ökat och vi ser
potential att växa på alla våra marknader. Med det som bas bygger vi
för framtiden."

Håkan Nyberg, vd

Resultat för första halvåret 2018
(jämförelsetal inom parantes avser 30 juni 2017 om inget annat anges)

· Affärsvolymen ökade med 5 procent till 69 272 mSEK (65 732)
· Utlåningen, inklusive leasing, ökade med 6 procent till 37 621
mSEK (35 523)

· Inlåning från allmänheten steg med 4 procent till 26 311 mSEK (25
285)

· Rörelseresultatet sjönk med 35 procent till 235 mSEK (361)
· Periodens nettoresultat sjönk till 122 mSEK (265)
· Räntenettot minskade marginellt och uppgick till 978 mSEK (982)
· Avkastning på eget kapital uppgick till 6,5 procent (10,4)
· Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 14,5 procent (14,4) och
den totala kapitalrelationen uppgick till 16,7 procent (16,7)

· Likviditetsreserven uppgick till 2 404 mSEK (2 557) och den totala
likviditetsportföljen uppgick till 5 583 mSEK (5 506)

Utblick för resterande del av 2018:
Vi förväntar oss fortsatt tillväxt på våra marknader och det
omfattande arbetet med att outsourca vår IT-service fortsätter. Vi
har hittills sett resultat i form av ökad stabilitet. Vi kommer
fortsätta att investera i vår tekniska plattform för att säkerställa
långsiktig lönsam tillväxt och kundnytta. Vår strategi att verka och
växa på den brittiska marknaden som filial även efter Brexit ligger
fast.

[image]

För definitioner av alternativa nyckeltal som används för att beskriva
bankens verksamhet se bankens årsredovisning för 2017 som finns på
bankens hemsida www.ikanobank.se/om-banken/ekonomisk-information

Utlåning inklusive leasing i mSEK Inlåning från allmänheten i mSEK

[image][image]

Ikano Banks delårsrapport finns tillgänglig på bankens hemsida:
www.ikanobank.se/om-banken/ekonomisk-information

Informationen är sådan som Ikano Bank AB (publ) ska offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 31 augusti 2018 kl. 09.00.

För ytterligare information
Håkan Nyberg, VD tel: +46 70 397 0904

Om Ikano Bank
Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till
privatkunder, säljstöds-tjänster till detaljhandelsföretag samt
leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank
finns i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen,
Tyskland samt Österrike.

Om Ikano
Ikano är en internationell företagsgrupp med verksamhet inom bank,
fastigheter, tillverkning, försäkring och detaljhandel. Ikanogruppen
grundades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du
www.ikanogroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ikano-bank/r/ikano-bank-ab--publ--delarsrappor...
http://mb.cision.com/Main/2754/2605437/900660.pdf
http://mb.cision.com/Public/2754/2605437/ae01429f4d0757ed.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.