Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Ikano Bank: Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2019-06-30

Arbetet fortsätter enligt plan

"Halvårsresultatet är i linje med våra förväntningar. Den
underliggande verksamheten är stabil men vår ambition är att
förbättra nyckeltalen. Vi har accelererat förbättringsarbetet där en
rad aktiviteter pågår och vi börjar redan se effekterna av detta
proaktiva arbete.

Resultatet före kreditförluster ökar jämfört med tidigare period.
Tillväxten i perioden kom främst från den svenska verksamheten där
företagsaffären växer. Även efter kreditförluster ökar resultatet på
flertalet marknader."

Henrik Eklund, verkställande direktör, Ikano Bank AB (publ)

Resultat för första halvåret 2019
(jämförelsetal inom parantes avser 30 juni 2018 om inget annat anges)

· Affärsvolymen uppgick till 63 622 mSEK (69 272); rensat för
förmedlade bolånevolymer som upphörde under 2018 (5 340 mSEK)
minskade affärsvolymen marginellt

· Utlåningen, inklusive leasing, uppgick till 37 369 mSEK (37 621)
· Inlåning från allmänheten uppgick till 26 253 mSEK (26 311)
· Rörelseresultatet före kreditförluster ökade till 431 mSEK (398)
· Räntenettot minskade marginellt och uppgick till 971 mSEK (978)
· Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 15,3 procent (14,5) och
den totala kapitalrelationen uppgick till 17,6 procent (16,7)

· Likviditetsreserven uppgick till 2 352 mSEK (2 404) och den totala
likviditetsportföljen uppgick till 5 463 mSEK (5 583)

Utblick för resterande del av 2019
Vi ser positiva effekter av förbättringsarbetet och arbetar vidare
enligt plan med att effektivisera och investera i vår verksamhet.
Arbetet inkluderar ytterligare investeringar i kunderbjudandet,
framför allt digitalt, och regelefterlevnad. Vi kommer fortsätta att
investera i vår IT-plattform för att säkerställa långsiktigt lönsam
tillväxt och kundnytta. Samtidigt har bankens ledning stort fokus på
kostnadskontroll. Bankens strategi att verka och växa på den
brittiska marknaden som filial även efter Brexit ligger fast.

[image]

För definitioner av alternativa nyckeltal som används för att beskriva
bankens verksamhet se bankens årsredovisning för 2018 som finns på
bankens hemsida: www.ikanobank.se/om-banken/ekonomisk-information.

Utlåning inklusive leasing i mSEK Inlåning från allmänheten i mSEK
[image] [image]

Informationen är sådan som Ikano Bank AB (publ) ska offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 30 augusti 2019 kl 11.00.

Ikano Banks delårsrapport finns tillgänglig på bankens hemsida:
www.ikanobank.se/om-banken/ekonomisk-information.

För ytterligare information
Henrik Eklund, vd tel: 010-330 40 00

Om Ikano Bank
Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till
privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt
leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank
finns i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen,
Tyskland samt Österrike.

Om Ikano
Ikano är en internationell företagsgrupp med verksamheter inom bank,
försäkring, tillverkning, bostad och detaljhandel. Ikanogruppen
grundades 1988 och ägs av familjen Kamprad.

Mer information hittar du på www.ikanobank.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ikano-bank/r/ikano-bank-ab--publ--delarsrappo...
https://mb.cision.com/Main/2754/2892371/1098037.pdf
https://mb.cision.com/Public/2754/2892371/8e340f75746aee9c.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.