Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-18

Image Systems 4 kv: Resultat före skatt -19 Mkr (-14)

(SIX) Image Systems redovisar -19 miljoner kronor (-14) i
resultat före skatt för det fjärde kvartalet 2012.

Rörelseresultatet uppgick till -18 miljoner kronor (-14).
Ebitda uppgick till 3,5 miljoner kronor (-13).

Poster av engångskaraktär belastade resultatet med 20
miljoner kronor (-11), och avser främst nedskrivning av goodwill
och övriga immateriella tillgångar.

Resultatet efter skatt blev -19 miljoner kronor (-16)
motsvarande -0,26 kronor per aktie (-0,39).

Intäkterna landade på 47 miljoner kronor (25).

Orderingången uppgick till 35 miljoner kronor (21).

Styrelsen föreslår ingen utdelning (0).

Caroline Karlander, tel +46 8 586 164 49
caroline.karlander@six-group.se
SIX News

Författare direkt.