Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Image Systems AB: Kommuniké från årsstämma i Image Systems AB (publ)

Vid årsstämma i Image Systems AB (publ) den 12 maj 2016 fattades
huvudsakligen följande beslut:

· Resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen
fastställdes.

· Ingen utdelning lämnades för det gångna räkenskapsåret. Den
balanserade vinsten om 56,5 Mkr balanserades i ny räkning.

· Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
· Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 150 000 kronor till
styrelsens ordförande samt 100 000 kronor vardera till övriga
stämmovalda styrelseledamöter. Till ordföranden i revisions- och
ersättningsutskottet utgår därtill ett särskilt arvode om 50 000
kronor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning.

· Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Thomas
Wernhoff (ordförande), Ingemar Andersson, Örjan Johansson samt att
nyvälja Ulrika Hagdahl och Jan Swedin.

· Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning med
samma innehåll som fattades beslut om vid föregående årsstämma.

· Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare med i huvudsak samma innehåll som fattades beslut
om vid föregående årsstämma.

· Årsstämman beslutade om emissionsbemyndigande enligt styrelsens
förslag.

· Årsstämman beslutade om incitamentsprogram till ledande
befattningshavare enligt styrelsens förslag.

Linköping den 12 maj 2016

Image Systems AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Image Systems AB
(publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2016 klockan
08.30 (CET).

Frågor besvaras av:
Klas Åström, CFO, telefon 013-200 100. e-post
klas.astrom@imagesystems.se

Ytterligare information finns på bolagets hemsida
www.imagesystemsgroup.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/image-systems-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/7480/2008516/515353.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.