Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-06-11

Image Systems AB: Kommuniké från årsstämma i Image Systems AB (publ)

Vid årsstämma i Image Systems AB (publ) den 11 juni 2015 fattades
huvudsakligen följande beslut:

· Resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen
fastställdes.

· Ingen utdelning lämnades för det gångna räkenskapsåret. Den
ansamlade förlusten om 47,4 Mkr balanserades i ny räkning.

· Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
· Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 150 000 kronor till
styrelsens ordförande samt 100 000 kronor vardera till övriga
stämmovalda styrelseledamöter. Till ordföranden i revisions- och
ersättningsutskottet utgår därtill ett särskilt arvode om 50 000
kronor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning.

· Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Thomas
Wernhoff (ordförande), Ingemar Andersson, Katarina G Bonde samt att
nyvälja Örjan Johansson.

· Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare med i huvudsak samma innehåll som fattades beslut
om vid föregående årsstämma.

· Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning med
samma innehåll som fattades beslut om vid föregående årsstämma.

· Årsstämman beslutade om emissionsbemyndigande enligt styrelsens
förslag.

Linköping den 11 juni 2015
Image Systems AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Image Systems AB
(publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11juni 2015 klockan
15.00 (CET).

Frågor besvaras av:
Klas Åström, VD, telefon 08-546 182 23. e-post:
klas.astrom@imagesystems.se

Ytterligare information finns på bolagets hemsida www.imagesystems.se.

Om Image Systems
Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande
leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling.
Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya
och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad
framgång i sina affärer. Företagets vänder sig till en mängd
branscher globalt och verksamheten bedrivs i de två affärsområdena
RemaSawco Motion Analysis.

Image Systems har ca 70 anställda på kontor i Linköping, Stockholm,
Nyköping, Västerås och Sundsvall samt utomlands i Norge och Finland.
År 2014 omsatte koncernen 101 Mkr. Aktien är noterad på NASDAQ
Stockholms Small Cap-lista under tickern IS. För ytterligare
information besök vår hemsida på www.imagesystems. se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/image-systems-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/7480/9790108/391178.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.