Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-16

IMF: BEHÅLLER GLOBAL BNP-PROGNOS, MEN SER ÖKADE NEDÅTRISKER

STOCKHOLM (Direkt) IMF behåller sin globala BNP-prognos intakt, men tillväxten
blir allt mer ojämn mellan olika länder och nedåtriskerna har ökat, även på
kort sikt, till följd av ökade spänningar inom handeln.

Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i en prognosuppdatering på
måndagen.

Global BNP bedöms öka med 3,9 procent både 2018 och 2019, vilket är samma
bedömning som i vårprognosen i april. Samtidigt har riskbilden försämrats,
där det nu finns nedåtrisker även i närtid.

"Riskbalansen har skiftat ytterligare mot nedsidan, även på kort sikt. De
senaste annonserade och väntade höjda tullarna från USA och motåtgärder från
handelspartners har ökat sannolikheten för eskalerande och långvariga
handelsåtgärder. Dessa kan få återhämtningen att spåra ur och tynga de
medelfristiga tillväxtutsikterna", skriver IMF.

De tillägger att detta kan ske både genom direkta effekt på resursallokering
och produktivitet samt genom att dämpa investeringar. I prognosens
huvudscenario ligger att de handelsåtgärder som genomförts och väntas endast
kommer att få små effekter på världsekonomin, eftersom de endast berör en
liten del av världshandeln.

Prognosen för världshandelns tillväxt har reviderats ned något sedan i april,
drivet helt av minskad handel i utvecklade länder, och världshandeln väntas
nu öka med 4,8 procent i år och 4,5 procent 2019.

IMF ser tecken på att tillväxten har toppat i vissa större ekonomier. Medan
uppsvinget i USA stärkts på senare tid har prognoser för euroområdet, Japan
och Storbritannien reviderats ned efter negativa överraskningar i början av
2018. Även i tillväxtländerna blir tillväxten mer ojämn, med stigande
oljepriser, högre USA-räntor, eskalerande handelsspänningar och press på
vissa valutor. Tillväxtprognosen har reviderats ned för bland annat Brasilien
och Indien, medan utsikterna för vissa oljeexporterande länder har stärkts.

IMF noterar vidare att förhållande på finansmarknaderna är fortsatt
ackommoderande i utvecklade ekonomier, men varnar för att detta snabbt kan
ändras. Detta kan triggas av ökade spänningar och konflikter på
handelsområdet, geopolitisk oro och ökad politisk osäkerhet. Vidare kan högre
inflationsutfall än väntat i USA, där arbetslösheten nu är under 4 procent
men där marknaderna priser in mycket flackare räntehöjningar än Federal
Reserve själva, kan också leda till en snabb omvärdering av fundamenta och
risker bland investerare.

"Stramare finansiella förhållanden kan potentiellt orsaka omskakande
portföljjusteringar, kraftiga valutarörelser och ytterligare minska
kapitalinflödena till tillväxtmarknader, särskilt de med svagare fundamenta
eller högre politiska risker", skriver IMF.

Inflationen i utvecklade länder väntas nu bli högre än tidigare, till följd av
stigande energipriser. Även kärninflationen har ökat i USA i takt med att
arbetsmarknaden blivit allt stramare, och än tickat upp något i euroområdet.
Även i tillväxtländer har kärninflationen stigit, beroende bland annat på
svagare valutor och andrahandseffekter från högre bränslepriser.

För att hålla i den globala tillväxten krävs enligt IMF att man undviker
protektionistiska åtgärder och hittar gemensamma lösningar för fortsatt ökad
handel av varor och tjänster. De lyfter fram att det öppna, regelbaserade och
multilaterala handelssystemet gett ökad levnadsstandard och höjd
produktivitet.

"För att behålla och stärka dessa vinster bör länder arbeta tillsammans för
att ytterligare minska kostnaderna för handel och lösa konflikter utan att
höja tariffära och icke-tariffära handelshinder", skriver IMF.

Mot bakgrund av att nedåtriskerna har ökat trycker IMF på att det nu blir än
viktigare att genomföra reformer för att stärka motståndskraften. De varnar,
liksom tidigare, för att uteblivna åtgärder för att höja potentiell BNP och
se till att alla får del av vinsterna riskerar att leda till ökat stöd för en
tillväxtskadlig inåtblickande politik.

Beträffande penningpolitiken i utvecklade ekonomier bör den stramas åt
gradvis, välkommunicerat och databeroende i de länder där inflationen går mot
centralbankens mål.

Med skulder nära rekordhöga nivåer i många länder bör finanspolitiken inrikta
sig på att börja bygga upp buffertar igen där så behövs, med takten anpassad
så att tillväxten inte hämmas för mycket. Vidare bör procykliska
finanspolitiska stimulanser undvikas och dras tillbaka, exempelvis i USA,
samtidigt som länder med utrymme och stora överskott mot omvärlden bör lyfta
sin inhemska produktion, exempelvis i Tyskland.

IMF lyfter även fram behovet av att reparera de fickor som återstår av
finansiella sårbarheter i vissa länder i euroområdet, genom bland annat att
fortsätta att städa upp balansräkningar. De varnar också för att helt
åtskillnad dra tillbaka de regleringar som kommit på plats efter
finanskrisen.

Bild: IMF-prognos

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.