Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-04

IMF: BLYGSAM MINSKNING I GLOBALA OBALANSER 2019 - RAPPORT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den globala bytesbalansen, summan av alla överskott och underskott, minskade med 0,2 procentenheter 2019, till 2,9 procent av globala BNP.

Det konstaterar IMF i sin "External Sector Report" som publicerades på tisdagen.

Fonden bedömer att omkring 40 procent av de samlade överskotten och underskotten i bytesbalanserna var överdrivet stora 2019, vilket bara var en marginellt mindre andel än under 2018.

Överskotten var större än motiverat i huvudsak i euroområdet, främst i Tyskland och Nederländerna, medan underskotten var överdrivet stora främst i Kanada, Storbritannien och USA.

IMF bedömer också att Sveriges externa position var starkare än den nivå som impliceras av fundamenta på medellång sikt 2019.

Beträffande Kina bedömer IMF att landets externa position fortsatt var i stora drag i linje med fundamenta 2019, liksom under 2018.

På global nivå antyder IMF:s tjänstemannaprognoser endast en modest nedgång i de globala överskotten och underskotten i bytesbalanserna, med omkring 0,3 procent av global BNP. Prognosen är dock mycket osäker, inte minst på grund av covid-19-pandemin.

Den begränsade nedgången i prognosen speglar kraftiga finanspolitiska stimulanser, som motverkas av ökat privat sparande och minskade investeringar.

Ekonomier som är starkt beroende av drabbade sektorer, som olja och turism, kan dock få se fall i sina bytesbalanser på över 2 procent av BNP. Så kraftiga externa chocker kan få bestående effekter som kräver signifikanta ekonomiska anpassningsåtgärder.

IMF varnar också för att en ny våg av finansiell stress kan leda till omvända kapitalflöden, tryck på valutor och ytterligare öka risken för externa kriser i ekonomier befintliga bräckligheter, som stora bytesbalansunderskott, hög andel utlandsskuld och begränsade internationella reserver.

En förvärrad covid-19-pandemi kan också förändra global handel och leveranskedjor, minska investeringar och bromsa återhämtningen i den globala ekonomin.

Enligt IMF bör policyansträngningarna på kort sikt fortsatt fokusera på att erbjuda lättnader och stödja ekonomisk återhämtning.

Beträffande Sverige konstaterar IMF i rapporten att överskottet i bytesbalansen ökade till 4,2 procent 2019, från oväntat låga 1,9 procent 2018. Det konjunkturjusterade bytesbalansöverskottet 2019 uppskattas till 4,5 procent, vilket är 3,2 procentenheter över "EBA-normen" (External Balance Assessment).

IMF påpekar dock samtidigt att överskottet i Sveriges bytesbalans har varit högre än normen i två decennier, vilket antyder att vissa faktorer som inte fångas i normen, som Sveriges obligatoriska bidrag till fullt finansierade pensionsplaner samt en åldrande befolkning, kan bidra till Sveriges sparöverskott.

Beträffande kronans växelkurs är IMF:s bedömning att den är undervärderad med 5-15 procent, gapet kan dock komma att minska när läget, inklusive penningpolitiken, normaliseras.

Beträffande den amerikanska dollarn bedömer IMF att den är "något" övervärderad, inom intervallet 8-14 procent, Beträffande brittiska pund ser IMF en övervärdering i intervallet 0-15 procent.

För Tysklands del bedöms euron vara undervärderad med 6-16 procent. Även när det gäller Nederländernas bedöms euron vara undervärderad, i intervallet 4,1-9,9 procent, medan euron i stället är övervärderad när det gäller Frankrike och Italien.

Beträffande Kinas renminbi (yuan) noterar IMF att den försvagades något under 2019, till stor del drivet av ökade handelsspänningar. Renminbin bedöms ändå vara marginellt övervärderad, men IMF påpekar att den bedömningen är särskilt osäker.
Författare Direkt-SE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.