Du är här

2017-10-10

IMF: BRA TILLFÄLLE SKAPA MER UTHÅLLIG TILLVÄXT - OBSTFELD

STOCKHOLM (Direkt) Bredden och styrkan i den nuvarande återhämtningen ger ett
bra tillfälle för de policyansvariga att göra den mer uthållig.

Det skriver IMF:s chefekonom Maurice Obstfeld i ett förord till höstprognosen,
World Economic Outlook.

Han konstaterar att tillväxtbilden nu är klart bättre i en rad länder, de
finansiella förhållandena fortsatt stöttande och marknaderna förefaller att
se en lugn utveckling framöver trots en inledd normalisering från Federal
Reserve och ECB.

En närmare titt på den globala återhämtningen visar dock att denna kanske inte
är så uthållig. Det är inte alla länder om deltar, inflationen förblir ofta
under målet med svag lönetillväxt och de medelfristiga utsikterna är mindre
bra i många delar av världen.

Återhämtningen är också sårbar för en rad risker. Finansmarknader som
ignorerar dessa risker öppnar för kraftiga omprissättningar och skickar ett
missvisande budskap till de policyansvariga.

De policyansvariga bör samtidigt behålla en långsiktig vision och ta
tillfället i akt för att implementera de struktur- och finanspolitiska
reformer som krävs för att skapa en större motståndskraft, högre
produktivitet och ökade investeringar. Möjligheten att regeringarna dröjer är
i sig en risk för utsikterna, liksom en barriär för en inkluderande och mer
uthållig tillväxt.

Den nuvarande återhämtningen är ofullbordad såväl inom som mellan länder, och
över tiden.

Inom länderna förblir tillväxten i såväl nominella som reala löner svag i ett
historiskt perspektiv. Den svaga lönetillväxten ger låg inflation vilket i
sig blir ett bekymmer, då det ger låga nominella räntor som minskar utrymmet
för centralbanker att agera vid behov.

Det finns också en längre trend av stagnerande medianlöner, ökande ojämlikhet
för inkomster och polarisering på arbetsmarknaden. Det skapar en
antiglobaliseringsrörelse samtidigt som det finns en oro för
automatiseringens effekter.

Mellan länderna har den nuvarande uppgången nått ungefär 75 procent av
världsekonomin, den högsta nivån på mer än ett decennium, men
råvaruexportörer och låginkomstländer fortsätter att kämpa, liksom länder med
politiska oroligheter. De är också ofta de som drabbas hårdast av
klimatförändringar.

Över tiden väntas BNP-tillväxten per capita bli lägre än trendtillväxten.
Särskilt i utvecklade ekonomier riskerar den medelfristiga tillväxttakten att
bli klart lägre än den var före finanskrisen.

Skälet till detta skiljer sig mellan länderna. För länder som Kina är en
minskad tillväxttakt ett resultat av rebalansering och konvergens, och i
råvaruberoende länder kräver lägre exportpriser en ny tillväxtmodell.

I utvecklade ekonomier spelar långsam produktivitetstillväxt och en åldrande
befolkning en stor roll. En lägre tillväxt per capita kan samtidigt vara
problematisk ur flera perspektiv: det gör det svårare för fattiga att höja
sin levnadsstandard, gör det svårare med omallokeringar, minskar
produktivitetshöjande investeringar, skadar offentliga skyddsnät och göder
populistiska politiska rörelser.

De policyansvariga bör agera nu när tiderna är goda, även om åtgärderna
skiljer sig mellan länderna.

Där utbudsgapet slutits bör de överväga en gradvis finanspolitisk
konsolidering för att minska högt uppdrivna skuldnivåer och skapa buffertar.
Länder med större utrymme bör använda detta till produktivitetshöjande
investeringar. Det kan också hjälpa till att minska globala obalanser.

För att skapa en inkluderande och uthållig tillväxt behövs ökad utbildning av
arbetskraften. Att investera i humankapital bör hjälpa till att dra upp
arbetsinkomsterna.

Det krävs också ett multilateralt samarbete för att bland annat stärka det
globala handelssystemet, förbättra den finansiella regleringen, stärka
skyddsnäten, och minska den globala skatteflykten.

"Om styrkan i den nuvarande uppgången utgör ett bra tillfälle för inhemska
reformer, så gör bredden på den det lägligt med multilateralt samarbete. De
policyansvariga bör agera medan möjlighetens fönster är öppet", skriver
Maurice Obstfeld.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.