Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-12

IMF: FINANSIELLA BRÄCKLIGHETER FORTSÄTTER BYGGAS UPP - GFSR

STOCKHOLM (Direkt) De finansiella förhållandena har stramats åt sedan i
oktober 2018 men är fortsatt relativt ackommoderande, i synnerhet i USA. Det
betyder att bräckligheter fortsätter att byggas upp.

Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i sin globala finansiella
stabilitetsrapport, GFSR, på onsdagen.

IMF konstaterar att de finansiella förhållandena återhämtade sig starkt i
början av 2019, efter kraftiga nedgångar i slutet av 2018, när de större
centralbankerna antog en mer tålmodig och flexibel hållning till den
penningpolitiska normaliseringen. Det har bidragit till ett fortsatt positivt
marknadssentiment trots tecken på en försvagning i den globala tillväxten

"Åtstramningen av de finansiella förhållandena under fjärde kvartalet 2018 var
för kortlivad för att på riktigt bromsa uppbyggnaden av bräckligheter, vilket
gör att riskerna mot den globala finansiella stabiliteten på medellång sikt
är i stort sett oförändrade", skriver IMF.

Fonden konstaterar att de finansiella bräckligheterna för närvarande är
förhöjda när det gäller statsskuld och företagsskuld i flera systemviktiga
länder. När kreditcykeln mognar kan bräckligheter i företagssektorn, som
förefaller vara förhöjda i omkring 70 procent av de systemviktiga länderna,
förstärka en ekonomisk nedgång.

IMF bedömer visserligen att företagssektorn i de utvecklade ekonomierna har
förbättrat sin förmåga att hantera skulderna i de flesta ekonomierna, och
balansräkningarna verkar tillräckligt starka för att hantera en måttlig
ekonomisk inbromsning eller en gradvis åtstramning av de finansiella
förhållandena.

Men den totala skulden och det finansiella risktagandet har ökat, och
kreditvärdigheten hos vissa låntagare har försvagats. Stocken av obligationer
med lägre investeringsgrad (BBB) har fyrdubblats, och stocken av krediter med
spekulativ betygsgrad har nästan fördubblats, i USA och euroområdet, sedan
krisen.

"Därmed kan en signifikant ekonomisk nedgång eller kraftig åtstramning av de
finansiella förhållandena leda till en noterbar omprissättning av kreditrisk
och kan hämma skuldsatta företags möjligheter att klara sina skulder",
skriver IMF.

Om de monetära och finansiella förhållandena förblir lätta kommer skulderna
sannolikt att öka om inga policyåtgärder vidtas, vilket skulle öka risken för
en djupare nedgång i framtiden.

IMF varnar för att det nu positiva investerarsentimentet kan försvagas abrupt,
vilket skulle leda till en kraftig åtstramning av de finansiella
förhållandena. Det skulle då få större effekt på ekonomier med svagare
fundamenta, större finansiella bräckligheter och mindre policyutrymme för att
svara på chocker.

Potentiella utlösande faktorer för en sådan utveckling kan vara:

1, En kraftigare ekonomisk inbromsning än väntat som kan leda till stramare
finansiella förhållanden när tillgångspriserna faller, som en spegling av
svagare vinstutsikter, även om policyn blir mer ackommoderande.

2, Ett oväntat skifte mot mindre duvaktiga utsikter för penningpolitiken i
utvecklade ekonomier kan utlösa en omprissättning på marknaderna, i synnerhet
om investerare inser att de har haft en för gynnsam bedömning om den
penningpolitiska hållningen.

3, Politiska risker, som en eskalering av handelsspänningarna eller en
avtalslös brexit, kan påverka marknadssentimentet negativt och leda till en
kraftigt ökad riskaversion.

Givet de ökade nedåtriskerna mot den globala tillväxten bör beslutsfattare
sikta på att undvika en kraftig ekonomisk nedgång, samtidigt som finansiella
bräckligheter bevakas.

IMF vill därför att beslutsfattarna tydligt kommunicerar eventuella
omvärderingar av den penningpolitiska hållningen som speglar antingen deras
ekonomiska utsikter eller riskerna runt utsikterna.

"Detta kommer att hjälpa till att undvika onödiga svängningar på de
finansiella marknaderna eller otillbörligt komprimerad marknadsvolatilitet",
skriver IMF

Bild: globala finansiella förhållanden enligt IMF

Källa: IMF

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.