Du är här

2017-09-27

IMF: FINANSPOLITISKA SPRIDNINGSEFFEKTER SPELAR ROLL ÄVEN I DAG

STOCKHOLM (Direkt) Positiva spridningseffekter från kollektiva finanspolitiska
åtgärder i världens största ekonomier snabbade på återhämtningen från den
globala finanskrisen. Spridningseffekter spelar en roll även i dag, men
omfattningen beror på förhållandena i såväl de länder som genererar de
finanspolitiska chockerna som i mottagarländerna.

Det skriver en grupp IMF-ekonomer i ett delkapitel ur den kommande globala
konjunkturprognosen.

Ekonomerna finner att spridningseffekterna till andra länder är större om den
finanspolitiska stimulansen i en större ekonomi kommer i form av en
utgiftschock jämfört med en skattechock. Mer specifikt ger också offentliga
investeringar större gränsöverskridande effekter än offentlig konsumtion.

Spridningseffekterna blir också större när de cykliska förhållandena är svaga
jämfört med i normala konjunkturlägen, något som ekonomerna hänvisar till att
undanträngningseffekterna blir mindre i svagare tider.

Vidare blir spridningseffekterna större om penningpolitiken, antingen i
källandet eller mottagarlandet, inte motverkar de finanspolitiska chockerna
exempelvis på grund av bindande nollränterestriktion.

Ekonomerna ser också indikationer på att spridningseffekterna blir större när
mottagarlandet har sin valuta peggad mot källandets valuta.

De noterar vidare att finanspolitik kan ändra de externa positionerna i såväl
käll- och mottagarländer; handelsbalansen försämras i källänder efter en
finanspolitisk expansion, med motsvarande förbättring i mottagarlandets
handelsbalans.

Spridningseffekterna kan däremot dämpas något om finanspolitiska stimulanser
leder till stigande statsobligationsräntor, exempelvis på grund av ökad oro
för uthålligheten i statsfinanserna.

Ekonomerna noterar också att även finanspolitiska reformer kan ge begränsade
spridningseffekter under vissa förutsättningar. De flesta budgetneutrala
reformerna ger visserligen mycket begränsade effekter, men stora reformer kan
ge signifikanta effekter.

"Till exempel, en reform som påtagligt sänker bolagsskatten och som motverkas
av högre konsumtionsskatter i stora ekonomier kan ha återverkningar på resten
av världen, inklusive via högre globala räntor och gränsöverskridande
reallokering av investeringar och vinster", skriver IMF-ekonomerna.
Enligt ekonomerna visar resultaten av deras studie att flera slutsatser är
relevanta för den aktuella finanspolitiken. Även om det finanspolitiska
utrymmet nu är mer begränsat och bättre cykliska förhållanden i många länder
betyder att spridningseffekterna sannolikt är mindre än i samband med
finanskrisen tyder studien på att finanspolitiska stimulanser i stora
ekonomier ändå kan vara viktiga för att öka den ekonomiska aktiviteten
utomlands, men inte överallt.

I exempelvis USA skulle en finanspolitisk stimulans få relativt modesta
gränsöverskridande effekter givet det konjunkturella läget och en gradvis
mindre ackommoderande penningpolitik. I euroområdet, där det finns
finanspolitiskt utrymme i vissa länder, kan däremot spridningseffekterna bli
större givet utsikterna för en fortsatt ackommoderande penningpolitik och
fortsatt mycket lediga resurser i vissa mottagarländer.

Ekonomerna konstaterar vidare att effekterna på de externa balanserna också
beror på källorna till de finanspolitiska stimulanserna. I USA skulle ökade
stimulanser sannolikt öka obalanserna medan stimulanser i vissa
överskottsländer i euroområdet skulle minska dem.

Och för de länder som överväger betydande sänkningar av bolagsskatten tyder
studien på att detta kan associeras med förändringar i investeringar och
vinstrapportering som kan ge betydande negativa effekter på aktiviteten och
det finanspolitiska läget i icke reformerande länder.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.